01.04.2022 | Felleskjøpet

Walterscheid vidvinkel

I 65 år har Walterscheid kontinuerlig videreutviklet den «gule akselen» med søkelys på levetid og vedlikehold. Under noen arbeidsforhold er det nødvendig å benytte vidvinkelledd på akselen for å utjevne de store pulsene som oppstår i et vanlig akselledd når arbeidsvinkelen går over 25 grader. Ved å redusere pulsene så blir arbeidsresultatet svært mye bedre og kostbar slitasje på drivlinje gjennom traktor og redskap blir betydelig redusert. Vi har akslinger på lager slik at du vil kunne møte grassesongen og slåtten forberedt.

Walterscheid vidvinkel teknologi er blitt foredlet gjennom mange års forskning og erfaring. Dette har resultert i dagens vidvinkel med finstemte komponenter av høyeste kvalitet, montert til et komplett ledd med best mulig tilpasning.

Lengre smøreintervaller og fettnipler med sentral smørefunksjon forenkler vedlikeholdet og forlenger levetiden.

Sikkerhet

Det er heldigvis svært sjelden det skjer ulykker med kraftoverføringsaksler. Dette skyldes årvåkne og oppdaterte brukere som prioriterer sikkerhet. Walterscheid har alltid prioritert sikkerhet på sine aksler. Vern er utviklet for en sikrest mulig funksjon under tøffe arbeidsforhold og for å gjøre vedlikehold og utskifting av deler til vernet raskt og enkelt.