25.01.2024 | Felleskjøpet

Motorsterke traktorer med høyere akselerasjon, høyere transporthastighet, større redskap og maskinkapasiteter setter stadig større krav til hjulutrustningen. Driftsstans ved sprøyting eller gjødsling på grunn av hjulhavari vil vi unngå. Det kan bli kostbart, og vanskelig å få utført arbeidet med annen redskap eller maskin, så det er viktig at man på forhånd kan redusere risikoen for at det skjer.

Tips til hvordan du unngår driftsstans:

Dekk

 • Sjekk for sprekker, kutt og sår, fargeforskjeller, kuler og annet som ser fremmed ut
 • Se etter tegn på ujevn slitasje, og eventuelt om traktoren går med feil forspinn
 • Kontroller dekkenes lasteindeks (loadindex) og at traktor med belastning (aksellast) ikke overstiger dekkenes kapasitet.
 • Juster til optimalt lufttrykk da sprøytehjulene går ofte med høyt luftrykk, og kan ofte lekke gjennom lagring

Felg

 • Se nøye etter sprekker i lakk, eller krakeleringer i lakken
 • Felger med sprekker eller rustdannelser må erstattes straks
 • Kontroller at alle bolter, muttere, eventuelt spacere sitter godt
 • Ved montering smøres bolter og muttere, og kryss trekkes

Vedlikehold

 • Vask dekk og felg hver gang traktor og redskap brukes. Kjemikalier og/eller gjødsel tærer på både dekk og felg. Bruk rikelig med vann og mild såpe for å vaske grundig. Dette er svært viktig også før hjulene settes vekk for lagring
 • Ved vask og rengjøring holder du også god oversikt på hjulenes tilstand, og du får utnyttet dekkene bedre

Lagring

 • Sett hjulene under tak, for å beskytte mot sol og uttørking. Sett de gjerne kaldt og mørkt om mulig, og dekk de til for sollys
 • Jordrester og skitt er gift for dekk ved lagring, og forsterker uttørking og krakelering

Ting en bør tenke på når en skal velge sprøytehjul (radkultur):

 • Helsveiste felger er normalt sterkere enn justerbare felger. Vurder egenskaper og begrensninger opp mot bruk og behov
 • Velg så brede dekk og felger som praktisk mulig, for å få en så stor lastekapasitet som mulig
 • VF-dekk (very flexibel stamme) kan være en lønnsom investering da den for eksempel gir vesentlig lavere lufttrykk med samme belastning, redusert marktrykk, mindre spordannelse, jevnere overflate og fordeler ved vanning etc.
 • Stor diameter gir mange fordeler, men pass på at forspinnet er innenfor 1-4 %, og kanskje heller tilpasset bruksområdet maskinen skal brukes til
 • Sammenlign lasteindeks på dekkdimensjoner med dekkprodusentens anbefalte lufttrykk for å se hva som bærer mest med minst mulig lufttrykk
 • Husk å balansere vekten på begge aksler, for sikkerhet og for å utnytte maskin og redskap optimalt. Dekkenes lastekapasitet må ikke overskrides
 • Juster til optimalt lufttrykk da sprøytehjulene går ofte med høyt luftrykk, og kan ofte lekke gjennom lagring
 • Vekt, vektoverføring og balanse er svært viktig for stabilitet for traktor og redskap, på jordet og på vei
 • Vektlegg sikkerhet ved valg av dekk og felg, og det er mange forskjellige løsninger som kan passe nettopp din traktor og ditt bruk. Kjør trygt både på jordet og i transport på vei

Dekk med bedre bæreegenskaper gir mindre spordannelse, redusert erosjon i sporene ved nedbør og vanning. Dette vil være med på å forenkle høstingen. I tillegg gir redusert hjulspinn mindre horisontal pakking og deformert jordstruktur.

Les mer om dekk fra Kleber, Agrimax fra BKT og NDI

Sprøyting

 

Eksempel lufttrykkstabell 

image43p9.png

Eksempel lasteindextabell

imagebci6o.png