05.04.2018 | Geir Fjeld

Mikkelsen har drevet med snøbrøyting i mange år, og de siste 18 årene har han kjørt John Deere. Han var i sin tid også en av de første med serviceavtale på traktoren, tilknyttet FK-verkstedet på Hamar.

Fyller behovet

– De første årene kjørte jeg med en 6310, men denne ble ganske fort litt for liten til mitt bruk. I 2005 byttet jeg til en 6620, og den har fungert veldig bra for meg., fremholder Mikkelsen.

6620 fremstår som en «stor liten traktor», men svarer godt til Mikkelsens behov. Entreprenøren har inntrykk av at det er flere tunge snøfall nå enn det var tidligere, og traktoren får virkelig vist hva den duger til når det laver ned som verst. Som en bonus nevner entreprenøren at det virker som 6620-en er fornuftig i drift med tanke på drivstofforbruk.

– Jeg tror aldri jeg har vært over 150 liter – og det på ganske harde økter. Vi som brøyter snakker jo sammen, og jeg har skjønt at dieselforbruket opp imot antall timer er helt akseptabelt, sier han, og fortsetter:

– Det varierer en del hvor mange timer det blir i sesongen. På en snøfattig vinter kan jeg kanskje ha rundt 300 timer, men i år ser det ut til at jeg passerer godt og vel 400 timer. Da sier det seg sjøl at jeg må ha noe som starter og går hver gang jeg trenger det.

5500 timer

Mikkelsen kan fortelle at hans 6620 nå har gått om lag 5500 timer – og som han selv hevder: Uten at det har oppstått feil av betydning. Han er strålende fornøyd både med traktoren og servicesystemet.

– Ja, jeg er så fornøyd med driftssikkerheten og den oppfølgingen jeg får fra verkstedet her at jeg har bestemt meg for at jeg aldri skal kjøre noe annet enn John Deere, sier han, og spør retorisk: – Hvorfor bytte merke og endre på noe som fungerer optimalt for meg?

– Om du vil være sikker på at alt skal fungere hele tiden er det viktig å gjennomføre service og nødvendig vedlikehold på fast basis. Og så er det selvfølgelig viktig at du er nøye og påpasselig med utstyret sjøl, sier den erfarne entreprenøren.

Olav Sagen som er verkstedleder på FK Hamar bryter inn:
– Han Kjell vet hva det handler om – traktoren hans ser jo ut som om den kom rett ut fra fabrikken i går, smiler Sagen.

Mikkelsen har et par gode tips å komme med når det gjelder ettersyn og nøyaktighet:
– Det er viktig at man har et sted hvor man kan få tint av utstyret mellom slagene. Da blir det enklere å ta en titt, få gjort en puss og et ettersyn på det kosmetiske. Ut fra min erfaring er det slik at når man følger med på det kosmetiske, oppdager man også andre ting. Da har man mulighet til å utbedre før det blir alvorlig.

Kjell Mikkelsen opplever at folkene på verkstedet på Hamar alltid er positive når han har noe å spørre om. Til og med hvis det skulle være til litt sære tider på døgnet. Hvis han står ute i snøføyka og traktoren begynner å gi noen merkelige signaler, da har han behov for et kvalifisert svar ganske umiddelbart. Det får han hvis han kontakter verkstedgutta på FK Hamar.