05.04.2017 | Håvard Simonsen, Samvirke-redaksjonen

Solør-bøndene har ikke opplevd sviskader selv om gjødsla plasseres sammen med kornet.

– Jeg må innrømme at jeg var skeptisk til å kjøre «monsteret» med fulle så- og gjødselkasser, for jeg har en del bakker. Derfor startet jeg forsiktig, men det viste seg at vi kunne kjøre like greit som før med full maskin. Titan'n krever i hvert fall ikke mer trekkraft enn den gamle JC'n, sier Jens Erik Olafsbye, som deler Titan-maskinen med John Arne Øiseth. I fjor brukte de en John Deere 6430 med rundt 125 hk og tvilling bak til å trekke såmaskinen.

Arnt Aage Børresen, som har investert i Tume Titan sammen med Ragnvald Jahr, har kjørt akkurat samme ekvipasje og har samme erfaring.

Svir ikke

Titan, som ble introdusert i Norge for et par år siden, er en mellomløsning mellom Tumes JC Star og Nova Combi. Såkorn og gjødsel går ned gjennom samme skål og legges i samme dybde – også kalt kontaktgjødsling.

– Vi hadde startgjødselaggregat på den gamle maskinen. Nå får vi samme virkningen. Vi har en jordtype her som ofte er litt kald om våren, så vi mener startgjødsling er gunstig, sier John Arne Øiseth.

Nå legger de imidlertid hele grunngjødslinga om våren sammen med kornet og har naturlig nok vært opptatt av om dette kunne gi en svieffekt på kornet. Men ingen av de fire gårdbrukerne har opplevd sviskader noen steder. Til sammen sådde de opp mot 3000 dekar i fjor, medregnet vår- og høstkorn, med sine to maskiner.

– På noe av arealet ga jeg hele gjødselmengden på våren og var oppe i 12 kg N, men registrerte ikke sviskader, forteller Olafsbye. Øiseth har kjørt mindre gjødselmengder på våren fordi han også har husdyrgjødsel.

Skreddersydd for delt gjødsling

– Denne såteknologien er benyttet lenge i Finland og vi anser ikke sviskader som noe problem i praksis. Uansett mener vi Titan-modellen er svært aktuell framover med tanke på mer og mer delt gjødsling, sier produktsjef David Eik i Felleskjøpet.

Det er bøndene i Solør enig i. – Jeg vurderer å bruke mer flytende gjødsel som spres med sprøyte senere i sesongen. Da tildeler vi en mindre mengde, rundt ti kilo pr. dekar, kalium-rik gjødsel ved såing. Det øker jo kapasiteten på såmaskinen, sier Olafsbye.

3 meter-utgaven av Titan-modellen har ca. fire kubikkmeter samlet kassevolum med flyttbar vegg. Titan fås også som 4 meter.

Hydraulisk dybdejustering

Bøndene på Brandval er blitt glade i den hydrauliske dybdejusteringa av sålabbene der det kan legges opptil 60 kilos trykk og sloddeplanken foran, som de ikke har hatt tidligere.

– Vi kan ha alt fra stiv leire til fin sand på nesten samme sådraget, så vi har brukt justering av labbtrykket en god del. Der vi vårpløyer blir det løst, og da kjører vi helt uten labbtrykk, forteller bøndene, som mener fjorårets oppspiring viser at dette har fungert fint.

På sand- og siltjorda i Solør blir det lett spor etter traktoren, men med sloddeplanken får de nå et jevnere bed til sålabbene.

– Hvorfor falt valget på Titan-modellen?

– Maskinen har store beholdere, den skulle gå lett og har færre bevegelige deler. Det tilsier mindre vedlikeholdskostnader, men det vet vi jo egentlig ikke etter bare ett års bruk, sier Øiseth. På den skarpe jorda i Solør er de vant til å bytte slitedeler ganske ofte.

Salgskonsulent Rolf Cato Bjørvik i Felleskjøpet viser til at skålene på Titan står noe mindre skråstilt enn på andre modeller, og derfor også slites mindre. – Generelt er Titan en ukomplisert og brukervennlig maskin, blant annet med en enkel styringsboks, sier han.

Vedlikehold

Selv om maskinen er generelt enkel å bruke, kan noen av smørepunktene kreve litt «ekstra akrobatikk». Brandval-bøndene har også opplevd at gjødselklumper kan sette seg i utmaninga og at fukt og finmelet gjødsel kan tette rørene nederst på sålabben. Da kan rengjøringen være omstendelig. De er imidlertid imponert over utmatingen av gjødsla selv når det blir lite fall på gjødselrørene ved kjøring i bratte medbakker.

– Vi har mye logistikk og transport i vår drift sammen med Ragnvald Jahr, og da er bredden på maskinen grei. Selv om den ser stor ut, er den bare tre meter og fin å ta seg fram med etter veien, sier Arnt Aage Børresen.