02.05.2018 | Geir Fjeld

Arbeidstilsynets oppsummering for primærnæringer i 2017 er kort og grei:

Innen jordbruk, skogbruk og fiske ble det registrert tre arbeidsskadedødsfall i 2017. Dette er det laveste registrerte antallet i næringen for perioden 2012-2017, der det gjennomsnittlig har blitt registrert seks arbeidsskadedødsfall per år.

Mest og best informasjon om HMS og forskjellige tiltak for bonden finner vi på Norsk Landbruksrådgivning (NLR) sine websider – som har et eget webområde for temaet: www.hms.nlr.no. Her finner man både nyheter om HMS, og tilbud om kurs og aktiviteter relatert til temaet.

På websiden til Norsk Landbruksrådgivning finner du et eget underdomene som er tilegnet HMS. Det kan være verdt en titt for deg som har spørsmål om HMS i forbindelse med egen drift).


Spise og hvile

Selv om dødstallene for arbeidsulykker i landbruket er lave er det all grunn til å fokusere på HMS i våronna. Statistikken sier nemlig lite om skader av mindre alvorlig karakter – som vi mistenker at det forekommer en hel del av.

Halle Arnes er fagkoordinator HMS hos Norsk Landbruksrådgivning. Han er glad for at ulykkesstatistikken ser bra ut.

– Forrige år var faktisk det første året hvor det ikke er registrert noen dødsulykker relatert til traktorkjøring, og dette er selvfølgelig meget positivt, påpeker han.

Arnes mener at den største «jokeren» forbundet med HMS i våronna er bonden selv – altså den menneskelige faktor.

– Som vi alle vet er våronna en hektisk periode for bonden, og da er det desto viktigere at bonden tar hensyn til sine primærbehov. Det handler om enkle ting, sier fagkoordinatoren. Spiser du nok? Får du nok søvn? Tar du en pause når du kjenner at du har behov for det?

Vær obs på «tretthetspromille»

Det burde ikke komme som noen overraskelse at energinivå og konsentrasjon hos bonden er essensielle faktorer når våronna skal gjennomføres på en så sikker måte som mulig.

Å gå i lengre tid uten nok søvn kan sammenliknes med å være påvirket av alkohol. I følge tester relatert til bilkjøring er det avdekket at 18 timer uten søvn gir deg 0,5 i «tretthetspromille». 24 timer uten søvn tilsvarer en promille på 1,0.

Gode råd for å motvirke tretthet kan være å ta en «powernap» på 15 minutter når du kjenner du er sliten. Pass på væskebalansen, og ikke overforbruk koffeinholdig drikke. Drikk mye vann, og fyll gjerne på med energi ved å spise frukt og grønt, ikke tung mat.

Les bruksanvisningen!

Hans Petter Eik er kategorileder redskap hos Felleskjøpet Agri. Han er i utgangspunktet enig med Halle Arnes (NLR) om at «den menneskelige faktor» er vesentlig for sikkerhet og godt HMS-fokus i våronna.

– Hvile- og energinivå er selvfølgelig viktig. Videre vil jeg påpeke viktigheten av at bonden har satt seg inn i de sikkerhetsinstruksjoner som finnes for det utstyret han skal bruke. Å bruke utstyr og maskiner på riktig måte er essensielt både for ytelse/effekt, og med tanke på sikkerhet. Rett og slett – les bruksanvisningen, uansett hvor unorsk dette måtte være, sier Eik med stort alvor i stemmen.

Han understreker også viktigheten av å ta seg tid til visuell kontroll og ettersyn. Det være seg tilstand på kraftoverføringsakslinger, toppstag, bolter og fester. Det kan både forhindre ulykker, og at en eventuell reparasjon på maskin/utstyr blir mer omfattende enn den hadde behøvd å være.

Bedre utstyr = bedre sikkerhet

Kategorileder Eik er klar på at nyere og bedre maskiner gir bedre sikkerhet for bonden i det daglige arbeidet. Det er også mulig å gjøre eksisterende maskinpark sikrere ved å ettermontere sikkerhetsutstyr. Ett eksempel er setebelte i traktor.

– Våronna er ei tid for tunge løft, sier Eik. Da er det viktig med egnet løfteutstyr, for eksempel for storsekker med gjødsel eller såkorn. En åpenbar risiko er «improviserte» løfteanordninger, hvor man for eksempel bruker lastsikringsstropper for å løfte noe med frontlasteren på traktor. Vanlige sikringsstropper er ikke laget for formålet eller belastningen. Bruk heller ordentlige løftestropper, oppfordrer Eik.

Lykken er en Avant?

Felleskjøpet Agri er som kjent forhandler av Avant kompaktlastere. Hans Petter Eik mener at en investering i en egnet kompaktlaster, med dertil egnet utstyr, er en god investering i fremtidig sikkerhet og HMS.

– Avant kommer i forskjellige størrelser og varianter. Både elektriske og dieseldrevne. Det finnes en Avant til nær sagt alle formål, og det finnes 190 kompatible redskaper tilpasset de fleste arbeidsoppgaver. En Avant med riktig redskap eliminerer tunge manuelle flytteoperasjoner og løft, sier kategorilederen.

Nils Andreas Honningdal (til venstre) og Felleskjøpets Hans Petter Eik i samtale om Avantens egenskaper. Bildet viser Avant 528, en av de større modellene, med påmontert graveaggregat.

 

Ferdsel langs offentlig vei

– Under våronna er det vanlig at traktor, utstyr og såvarer transporteres langs offentlig vei. Husk at du i den sammenhengen også har ansvar for andres liv og helse, påpeker Eik.
Sørg for at du blir sett, og sørg for å markere bred last.

Pass på at lasten du flytter er forskriftsmessig sikret. Det er ikke uvanlig å se dårlig sikret last, mer eller mindre vilkårlig stablet bak på en steinsvans på traktoren. Dette er først og fremst en risiko for dine medtrafikanter.

– Felleskjøpet selger egnede transportskuffer. Vi har også greinsager som er egnet for rydding av utkjøringer på vei. Rydd bort kratt og kjerr rundt inn- og utkjørsler, slik at du både ser og blir sett. Da har du gjort en god innsats både for din egen og andres sikkerhet, konkluderer Eik.