08.05.2019 | Tokvam

Hvor langt vekk er det hensiktsmessig for deg å kaste snøen?  Hvor mye energi er det egentlig snakk om? Hva er forskjellen i drivstoffkostnader mellom lang og kortere kastelengde?

I Tokvam sin utviklingsavdeling jobbes det med denne typen beregninger, for å utvikle utstyr som jobber mest mulig effektivt for deg som rydder snø.

Her er et regneeksempel fra utviklingsavdelingen. Det viser effekten på en 74 diameter vifte ved turtall 400 o/min og 540 o/min.

 

Ved 400 o / min reduseres kastelengden med ca 8 meter. Fortsatt kaster man ca. 10 meter og effektbehovet reduseres med 20 kW.

Med forutsetningene over reduseres dieselforbruket med ca. 4,6 l/per time. Dersom dieselkostnaden er kr 10, tilsvarer dette altså en besparelse på 4,6  x 10  = 46 kr pr time. Det vil si 460 kr pr tiende time i drift.

I tillegg øker kapasiteten per time med 35%, som betyr at man kjører brøyteruten betydelig raskere.

Konklusjon: Der lavere kastelengde er mulig, vil man både spare drivstoff og gjøre jobben raskere!

Om du har ansatte, er dette noe alle som jobber med snøfresing i bedriften bør ha kunnskap om. Om alle førere kjører med kortere turtall der en kortere kastelengde er mulig, vil det gi bedriften store besparelser.