24.10.2019 | Karstein Brøndbo

Det må klaffe både med timebestilling på kornmottaket og fergetider for korndyrkerne på Ytterøy, «Trondheimsfjordens perle», en halvtimes fergetur fra Levanger. - På møte i Kontraktdyrkerlaget fikk vi beskjed om at Steinkjer kornsilo ville ThermoSeed-behandle såkornet, og derfor ville ha korn med under 15% vann. Så da var det lett å bestemme seg for å bygge korntørke, forteller Hans Morten Forberg. Han bor på Øvresflata ved Eidet, der øya er på det smaleste. Som såkorndyrker må han levere kornet når Felleskjøpet ber om det, og han har levert korn fra oktober til mai. Det tørre kornet ligger på lager i det gamle anlegget som brukes for å redusere investeringen i nytt anlegg.

Fjøs og tørke i samdrift

Etter å ha jobba hjemme i 7 år, kjøpte Hans Morten «Prestgården» på Ytterøy av sin onkel i år. Han kjøpte seg dermed også inn i Forberg samdrift DA, som han eier sammen med faren Ole Aksel Forberg og søskenbarnet Erling Daae Forberg.

Samdriftsfjøset fra 2006 ligger i Innbygda, ned mot Lottvika på norddelen av øya, med utsikt mot Levanger.  Fjøset rommer over 200 storfe, og det drives av eierne med en ansatt. Eid og leid melkekvote er totalt 550 tonn.

Hans Morten forpakter også gården Værås vestre av samarbeidspartner Anne Kristine Vigen. Værås vestre ligger også i Innbygda, og det er her tørka er bygget, sentralt i 800 dekar eid og leid, stort sett flat og fin kornjord. Total lagerkapasitet i tørka er 217 tonn, og prisantydningen var 4 millioner kroner. Satstørka er tegnet og levert av Tornum i samarbeid med Felleskjøpet.

SAMDRIFTS-TØRKE-EIERE: Fra venstre Ole Aksel Forberg, Hans Morten Forberg, Anne Vigen og Erling Daae Forberg.

Maskinring med ny Hillmaster

- Med plass til 13 tonn i tippesjakta, 17 tonn i tørka og en råkornsilo på 70 tonn, kan vi ta unna for treskekapasiteten på 150 – 200 dekar bygg pr dag, mener Hans Morten, som vanligvis ikke tresker mer enn 100 dekar pr dag. – Hvis vi tresker på 17% vann, trenger tørka 4 timer på å tørke ned kornet og 4 timer for å kjøle det ned igjen. I år har vi treska med vanninnhold mellom 15 og 20% vann med en helt ny John Deere W550 Hillmaster, som i sommer har gått over 1100 dekar i en maskinring med to andre såkorndyrkere på Ytterøy. Felles såmaskin og åkersprøyte i maskinringen bidrar også til reduserte kostnader, forteller Hans Morten Forberg. For enkelhets skyld dyrker naboene samme sort bygg. 100 dekar timoteifrø er også en del av frøkontrakten med Felleskjøpet.

Samvirkefolk de luxe

 – Vi er samvirkefolk de luxe, og vi ser verdien av å være totalkunde. Det gir sikkerhet og får ned kostnadene, sier Hans Morten Forberg.

BYGGEPROSESS: Tørketårn og andre elementer ble løftet på plass av mobilkran under byggeprosessen.