19.11.2019 | Trond Martin Wiersholm, Traktor

John Deeres kjørespak CommandPro ble godt mottatt da den ble lansert i 2016. I høst meldte traktorprodusenten at spaken ville bli tilgjengelig i hele 6R-serien, mens den fra starten kun var tilgjengelig på de største modellene 6250R og 6230R. Nå har vi prøvekjørt en 6130R med CommandPro, og vi fikk testa traktoren både med brøyteskjær og på veikjøring.

Låst til transmisjonsvalg

At traktoren er utstyrt med CommandPro, vil også si at den har John Deeres AutoPowrtransmisjon. Det er kun traktorer med denne transmisjonen som er tilgjengelige med den kjørespaken. Den trinnløse transmisjonen kan imidlertid fortsatt leveres uten at man har CommandPro-spaken. Da er det den tidligere AutoPowr-betjeninga som fortsatt brukes. Vår første test av traktor, transmisjon ogbetjening blir under transportetappen fra Felleskjøpets avdeling og hjem til gården. Med godt med snø og slaps på småveiene synes vi  det er best å holde oss til kjørepedalen, da den føles som det gamle, gode, trygge alternativet. Idet vi kommer ut på mer folkelig føre, benytter vi imidlertid anledninga til å prøve den mye omtalte kjørespaken.

Full fart-funksjon

I den store, trykkfølsomme skjermen i armlenet på traktoren er det et felt hvor du kan seden innstilte maks farta på traktoren. Denne justeres enkelt opp og ned når som helst, ved hjelp av rulla på kjørespaken, som betjenes med tommelen. I vårt tilfelle står den helt på topp, altså i 50 kilometer i timen. Først prøver vi å skyve kjørespaken forsiktig framover, og farta på traktoren øker. Når spaken slippes, holdes den oppnådde farta, mens spaken går tilbake til null-posisjon. Skyver du derimot spaken helt fram, forbi et lite klikk, vil traktoren jobbe seg opp til den innstilte toppfarta. Vi prøver dette etter kun å ha satt traktoren såvidt i drift framover, og den jobber seg automatisk mykt og behagelig opp til ønska fart. Aggressiviteten på akselerasjonen, og på vendegiret, endrer du enkelt ved å trykke deg gjennom tre trinn på en knapp rett ved siden av tommelrulla på kjørespaken.

Mange muligheter: CommandPro har fire toveis hydraulikknapper, samt tre funksjonsknapper. Toveis-knappene kan også «deles opp» i skjermen, slik at du har mulighet til å ha totalt elleve funksjonsknapper på spaken.

Tilvenningssak med spakkjøring

Undertegnedes største motforestilling mot å bruke kjørespak, er at ved bruk av pedalen er det enklere å slippe opp på framdrifta inn mot svinger, eller dersom noe uforutsett skulle skje. Også på John Deere-en er det selvfølgelig bare å touche bremsepedalen, så kobler framdrifta ut. Men i tillegg venner du deg forbausende fort til å bruke spaken også når du vil redusere farta. I praksis løste vi kjøring på småsvingete veier ved å dra spaken litt bakover på vei inn i en sving, for så å skyve spaken fram og forbi klikket på vei ut av svingen. For å gi spaken en virkelig test opp mot pedalkjøring, brukte vi den konsekvent på en hel kjøretur, også ut og inn av kryss, og ut og inn av busslommer for å slippe forbi trafikk. Selv under fartsreduksjon fra 50 kilometer i timen til full stopp på ei busslomme, fungerte spaken fint, etter litt tilvenning. 

Funksjonsrik lasterspak

Vel hjemme kunne vi ikke ha truffet bedre på valg av prøvekjøringstidspunkt. Snøen laver ned, og Tokvam-skjæret vi fikk låne med traktoren, står foran noen timer med arbeid. Skjærets funksjoner er før overlevering til oss lagt inn på lasterspaken, som sitter rett til høyre for CommandPro-spaken. I praktisk brøyting er det også denne som er mest behagelig å bruke til å styre skjæret, etter vår mening. Vi kjører da på den «tradisjonelle» måten, med høyrehånda på lasterspaken og ratting og vendegirsbetjening med venstre. Vendegirsspaken, som sitter på den velkjente posisjonen på venstre side av rattstammen, er også fjærbelasta og går tilbake til nullposisjon etter betjening. Dette fungerer fint og er behagelig å bruke. Også lasterspaken fungerer fint og har mange knapper som kan programmeres etter sjåførens ønske. Samtidig som denne er satt opp til å betjene skjærfunksjonene, kan vi også velge å legge inn de samme funksjonene på CommandPro-spaken. Fordi selve spakbevegelsen  på CommandPro er opptatt til transmisjonsvalg, er det trykknapper som betjener hydraulikkfunksjoner på denne. I realiteten blir det derfor mindre funksjonelt å kjøre skjær med disse enn med lasterspaken, men vi gjør dette for å få prøvd spaken litt. Til andre oppgaver, som for eksempel pløying, kan vi imidlertid lett se for oss at knappene på kjørespaken er fine å bruke.

Snerten: 6130R oppleves som en kompakt og snerten traktor. Med frontlaster vil den fungere fint som en allrounder.

To cruisekontrollhastigheter

Via knappene under berøringsskjermen, som gir oss mulighet til å gå direkte til et utvalg viktige menyer, finner vi oppsettet av funksjonsknappene. Ved å memorere hvilke romertall uttaka vi trenger har, får vi plassert de rette funksjonene på rett knapp. Etter dette kan vi betjene alle funksjoner ved kjøringa med CommandPro-spaken. Skjæret styrer vi med funksjonsknappene, framdrifta styres med spaken framover eller bakover, eller pedalen, og ved å holde inn en sikkerhetsknapp og dra spaken til venstre, endrer vi kjøreretninga. Den fjerde veien på spaken, til høyre, aktiverer cruisekontrollen. I den samme ruta som vi tidligere fant makshastigheten på traktoren, finner vi også to cruisekontrollhastigheter. Disse aktiveres altså ved å skyve spaken til høyre, og du kan enkelt bytte mellom dem med to knapper i tommelposisjon på CommandPro. Mens traktoren er i cruise-modus, kan du også til enhver tid endre hastigheten ved å betjene rulla på kjørespaken med tommelen.

Framskutt betjening: På begge bakskjermene finner du betjening av både PTO, trekkstenger og ett hydraulikkuttak. Sistnevnte er svært kjekt, for eksempel ved kobling av redskap med hydraulisk toppstag.

Føles kompakt

Etter å ha fått rydda unna det verste av snø, gjør vi traktoren klar for en tur i transporttjeneste. Skjær og strøkasse blir kobla fra, og John Deere-en blir spent for dumpertilhengeren. Uten skjæret i front får vi for første gang føle på kompaktheten til 6130R. Følelsen når du kjører, og ser ut over det korte panseret, gir oss assosiasjoner til kjøring med traktorens eldre bror 6410. Riktignok er 6130 en del større enn den gamle «fire-og-seksti-ti’n», men følelsen av kompakthet og smidighet er altså noe av den samme. I likhet med brøyteskjæret har også dumpertilhengeren noen hydrauliske funksjoner. Betjening av den hydrauliske baklemmen, samt tippen, vil vi nå legge inn i knappene på CommandPro. Under prøvekjøringa endra vi funksjonene i den samme «profilen», slik at når skjæret skulle på igjen senere, måtte vi på nytt endre manuelt. Her har du imidlertid også mulighet til å lagre skjærinnstillingene i en profil og kalle denne «Brøyteskjær», og lage en ny profil kalt «Tilhenger». Da kan du enkelt bytte mellom de ulike profilene, uten å måtte endre hvert uttak og hver knapp hver gang. I disse profilene kan du også lagre innstillinger for blant annet motor og transmisjon.

Mangler boost under igangkjøring

Med dumpertilhengeren ferdig tilkobla, setter vi kursen mot pukkverket. Der får vi lasta opp åtte tonn med 0-30, og med tilhengerens egenvekt på 4 300 kilo blir totalvekta cirka 12 tonn. Også med noen tonn å trekke på, fungerer bruken av kjørespaken fint, ja, nesten bedre enn med «tom traktor». Også transmisjonen blir enda mykere og fungerer i det hele tatt svært bra. Med såpass mange kilo i trekkroken får vi imidlertid føle på at det kun er fire sylindere og 130 hestekrefter under panseret. Ut fra kryss og i de verste motbakkene går det litt smått, men motorens størrelse må selvfølgelig tas med i betraktninga her. Skal du bruke traktoren mye til rene transportoppdrag, velger du kanskje en av 6-seriens større modeller.

God plassering: Peilepinnen for motorolje er trukket fram innenfor det venstre framhjulet.
Står du foran dette, er den lett tilgjengelig.

130 hestekrefter er riktignok den nominelle effekten til traktoren, den vi har tilgjengelig hele tida. Den maksimale motoreffekten er på 155 hestekrefter, men under transport slår ikke denne inn før ved 15 km/t, så vi har ikke noen glede av disse ekstra kreftene når vi for eksempel drar i gang med tungt lass ut fra et kryss. Dersom du bruker kraftuttaket på traktoren, starter imidlertid effekt-boosten allerede ved én km/t og stiger gradvis opp til full boost ved 2,5 km/t. Her får du altså mer glede av de maksimale kreftene enn ved transportkjøring.

Konstant turtall

Tilbake på gården skal lasset med 0-30 tippes. For oss som er mest vant til litt eldre traktorer, er vi også vant til å kunne gi på litt turtall med gasspedalen, for å få hydraulikkfunksjonene til å gå litt fortere. Dette er jo ikke mulig med kjørepedalen, da denne egentlig kun styrer traktorens framdrift. På armlenet har du mulighet til å øke traktorens turtall ved å benytte en «håndgass», som har en ganske tradisjonell utforming, men for å benytte CommandPro-spaken til fulle, velger vi å programmere en litt mer finurlig løsning. Ved siden av «håndgassen» finner du to knapper, der det går an å programmere to ulike motorturtall. Vi stiller én av disse knappene inn på 1 500 omdreininger. Nå kan vi trykke på denne knappen, så holder traktoren 1 500 omdreininger, uavhengig av framdrifta. For å gjøre arbeidsoperasjonene enda mer behagelige, går vi inn i systemet og programmerer betjeninga av det forhåndsinnstilte turtallet, til en av funksjonsknappene på CommandPro. I og med at vi allerede har lagt inn betjeninga av både baklem og tipp på spaken, kan vi nå både øke turtallet, åpne baklemmen og tippe lasset fra CommandProspaken.

God førerkomfort

Oppsummert er John Deere 6130R en smidig og allsidig traktor. Den trinnløse transmisjonen fungerer utmerket og gir en sømløs og behagelig kjøreopplevelse. Med CommandPro har kundene i det mindre effektsegmentet av 6R-serien, fått tilgang på et verktøy som er lettfattelig, funksjonelt og artig å bruke. Ved å ha samla alle betjeningsfunksjoner i armlenet som henger på setet, og laga god plass til å vende dette noen grader til høyre, har John Deere også lagt til rette for god førerergonomi, enten arbeidet foregår foran eller bak traktoren, selv i ei hytte som ikke oppleves som den største på markedet.

Ergonomisk: Førerplassen, med armlenet, kan dreies ganske mye over mot høyre, slik at du får en mer ergonomisk sittestilling, om du trenger å følge med mye bakover.

 

Foto: Trond Martin Wiersholm, redaksjon@traktor.no

[ 28.03.2019 ]