10.10.2017 | Felleskjøpet

I Felleskjøpet tar vi sikkerhet på alvor. Vi har flere godkjenninger for å kunne utføre sakkyndige sikkerhetskontroller på forskjellig utstyr som bonden eller entreprenøren bruker.

Slike kontroller utføres i henhold til gitte normer som gis av Arbeidstilsynet eller Mattilsynet i forhold til helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Felleskjøpet utdanner sine kontrollører eksternt eller internt for å kunne forholde oss til gjeldende lover og forskrifter. Kontrollene som gjøres skal avdekke om utstyret som skal brukes er slik at det trygt kan brukes over en gitt tidsperiode. Utstyret sjekkes for funksjonalitet, slitasje, deformasjoner og dokumentasjon osv. Hva vi kan kontrollere er forskjellig fra avdeling til avdeling, men på de fleste verkstedene kan vi utføre sakkyndig kontroll av løfteutstyr (silotaljer), masseforflyttningsmaskiner (graver, hjullaster, dumper, teleskoptruck) og lifter.

Vi har noen avdelinger som kontrollerer brannvarslingsanlegg og noen som kontrollerer åkersprøyter.