13.09.2016 | Felleskjøpet Park og Anlegg

Når man anskaffer kunstgress er dette en stor investering for et idrettslag. Det er derfor viktig å ta vare på denne investeringen for å sikre både optimal prestasjon og lang levetid. Både kunstgressleverandørene og offentlige regelverk legger føringer for vedlikeholdet, men her er et overblikk over noen viktige punkter man bør ta hensyn til.

Et viktig punkt man også må huske, er å velge riktig type kunstgress til det behovet man har. Hvis ikke er risikoen stor for at levetiden reduserers og gressets egenskaper ikke leverer som forventet.

Vedlikehold av kunstgress

Overflaterens/søppelplukking

Gjøres daglig for å unngå en bane full av løv, papir, tape, tyggegummi og annen foruresning som forringer banen. Dette kan være en krevende jobb å gjøre manuelt, og det finnes heldigvis maskinelt utstyr som løser dette.

Her anbefaler vi en maskin tilsvarende Redexim Speed Clean

Slodding/Slådding med børste

Bør utføres jevnlig, etter hvor mye banen er i bruk. Det er ingenting i veien for å slodde med børsteslodd daglig, i perioder med høy aktivitet. Hvis man lar være å slodde banen vil gummigranulatet fordele seg ujevnt, og spillegenskapene vil oppleves som forkjellige ulike steder på banen.

OBS! Unngå slodding på våt bane.

Vi anbefaler for eksempel Verti-Comb 4000 med 4 meters arbeidsbredde. Denne kan leveres med ulike typer børster for ulike typer baner. Trykket ned mot banen kan også justeres etter spesifiksjoner fra kunstgressleverandøren.

Løsgjøring med harv

Bør utføres minst 1 gang pr. måned, men gjerne oftere ved høy aktivitet. Gummigranulaten vil bli komprimert og vil ha pakket seg over tid. For å beholde gode spilleegenskaper må derfor banen harves slik at den løser seg opp. Riktig og regelmessig bruk av harv vil kunne spare både miljøet og lommeboken, da man ofte feilaktig forveksler en bane med altfor komprimert gummigranulat – med en bane som trenger påfylling av granulatet.

Redexim Verti-Rake Pro kan justeres til å passe til akkurat din bane.

Dyprensing

Dette bør utføres minimum årlig med dertil eget utstyr. Her går man ned i granulaten og fjerner fremmedlegmer, støv og annet som har satt seg i dekket.

Som hovedregel skal man utføre vedlikeholdet FØR man føler på banen at det er behov for dette. Når man ser at banen trenger vedlikehold er man som regel litt for sent ute.

Sjekk også ofte for skader, kontroller skjøter og sørg for at det kun kjøres på banen med passende maskinelt utstyr.

Som trekkenheter anbefaler vi blant annet kompakttraktorene John Deere 3045R og John Deere 4066R. Til mindre baner kan John Deere Gator XUV 560 være et alternativ.

Brøyting og snøfresing av kunstgress

Det er viktig at man bruker et snøskjær som er tilpasset bruk på kunstgress, da man vil unngå skader på underlaget. Et snøskjær som ruller snøen er det absolutt beste. Felleskjøpet har sammen med leverandøren Tokvam utviklet et spesialskjær til kunstgress, tilpasset kompakttraktorer.

Det er deretter viktig at man får fjernet snøen fra kantene av banen. På grunn av banenes konstruksjon med høye gjerder er det her viktig med en fres med lang kastelengde og som skåner underlaget på best mulig måte. Her har også Tokvam en spesialutviklet fres, THS150-180, nettopp utviklet med tanke på dette.


Ønsker du mer informasjon eller har spørsmål om maskiner for vedlikehold av kunstgress? Benytt kontaktskjemaet på denne siden.