10.10.2017 | Felleskjøpet

Teknisk avdeling er et støtteapparat til alle verkstedene våre, og her sitter det 11 konsulenter som har hver sine produkter som spesialfelt.

Avdelingen har også støttefunksjoner for verksteddrift, og følger opp reparasjonskampanjer o.l. Spesialistene i teknisk avdeling er også instruktører ved FK skolen.

Regionale spesialister

Regionale spesialister er mekanikere som er kurset på et høyere nivå på bestemte produkter. Disse kan sendes rundt om i landet, slik at også de små verkstedene kan nyttiggjøre seg av spesialistkompetansen på produkter de normalt ikke har i sin kundekrets.

Regionale spesialister gir oss det fortrinnet at vi alltid har en spesialist på akkurat ditt produkt.