20.11.2023 | Felleskjøpet

Moderne traktorer har moderne motorer. Med avanserte løsninger som blant annet CommonRail-innsprøytning med svært høyt trykk til injektorene (innsprøytingsdysene) settes det spesielt krav til drivstoffet. Kvalitet på dieselen fra leverandør, riktig transport og lagring, og ikke minst overføringen fra lagertanken til maskinens dieseltank, er de viktigste faktorene for problemfri drift.

Stopp vannet før traktortanken

Alle traktorer har filter og vannutskiller montert, og det er varslinger ved feilkoder på de fleste traktorer i dag dersom det er for mye vann i vannutskilleren. Ett godt råd; ignorer aldri en filtervarsling på din traktor. Men vannutskilleren tar ikke bort alt vannet. Derfor må vi forhindre at vannet kommer inn på traktortanken.

Dersom du har kjørt slik at traktoren er god og varm, for eksempel etter brøyting, vil også dieselen være varm etter å ha kretset fem og tilbake mellom tank og varm motor i noen timer. Da vil det være stor fare for kondensdannelse i tanken når den kjøles ned igjen.

Ubotelige skade

En av grunnene til at vannet ødelegger motoren din, er at vannet er langt mindre flyktig enn diesel. Vann lar seg ikke komprimere og det kan oppstå skader på injektoren. Resultatet blir uren gange, dårlig forstøving av diesel som gir ufullstendig og ukontrollert forbrenning.

Ta forholdsregler - kontroller dieseltanken

Leverandøren av diesel har et stort ansvar for dieselkvaliteten. Du som bruker må ha hovedfokuset på hvordan unngå vann i drivstoffet hele året. Men, det er om vinteren dieselkvaliteten settes på prøve. Hva er den mest effektive metoden for å slippe problemer? Fasiten er sammensatt. Når kontrollerte du tanken din sist? Har du samme drivstofftank som forrige generasjon hadde? Og er den tanken du bruker beregnet for diesel?

Vinterdiesel

Det er ikke lenger slik at vinterdiesel er en blanding av parafin, diesel og totaktsolje. Det er mer avansert enn som så. Det handler om kjemiske tilsetninger som bedrer egenskapene til dieselen og gjør det anvendelig i kulda. Motorer utstyrt med partikkelfilter tar nemlig skade av å bli tilført for store mengder med svovel. De fleste motorprodusenter har en maks grense på 10 til 15 ppm med svovel i drivstoffet.

CommonRail-systemet kan også ta skade av blandinger som dette. Det er utviklet tilsetninger som kan gi økt smøring, men det er viktig å følge motorfabrikantens anbefalinger til tilsetninger, såkalte additiver.

John Deeres dieseltilsetning inneholder additiver som smører og renser innsprøytingssystemet, samt øker cetantallet. Høyere cetantall er ønskelig fordi det gir lettere start, lun gange og lavere utslipp.

Gode råd

  • Sørg for at tanken er ren, fri for rust, og at den står på en stabil plass i forhold til klima
  • Bruk vannpasta for å sjekke om det er vann i tanken
  • Tanken bør ha en dreneringsplugg på det laveste punktet og en sugeledning som ikke slikker bunnen
  • Unngå at tanken ligger helt horisontalt
  • Fyll aldri traktortanken rett etter at tankbilen har fylt opp gårdstanken
  • Syrekanner er bannlyst
  • Det kan være en fordel med en godkjent transporttank framfor bruk av kanner
  • Ekstra vannfilter er en god forsikring
  • Ikke bruk totaktsolje, bruk heller godkjente additiver
  • Fyll traktortanken etter bruk, mens traktoren er varm