02.05.2016 | Håvard Simonsen, Felleskjøpet

– Det er først og fremst kvaliteten på Väderstad-maskinene vi er fornøyd med. Vi har kjørt Rapid siden 2001. I fjor tok vi i bruk en fire meter Spirit, men har i år gått over til en seks meter for å utnytte såteknikken med Low Sense (LS) styring av trykket på sålabbene, som gir konstant sådybde uansett terreng og jordtype, sier Kihle og Røise.

– Vi hadde også gode erfaringer og fenomenal oppspiring med Spirit'n uten LS-styring i 2015. Men det skulle da bare mangle, for det var jo en sesong da alt var bra, sier de.

De har stor tro på Fix-modellen, der både gjødsel- og sålabber sitter med 12,5 cm avstand. Det gjør at gjødsla moldes ned i samme rad som såkornet, men slik at en unngår sviskader.

– Det er en fordel å få gjødsel tettere ved såkornet. Det har vi erfart i sidehellinger. Der kornet ikke får like lett «tak i» gjødsla, utvikler det seg dårligere. Noen ganger har vi sett gule sårader der dette har skjedd, sier de.

Røise har sammen med en annen kollega investert i en John Deere 6215R til å trekke den nye Spirit-maskinen. – Det trengs mye krefter så traktoren er ikke for stor. Vi sår nå i ca. 8 km/t i gjennomsnitt. Det er en grei hastighet, men jeg skulle gjerne kjørt et par kilometer fortere, sier Røise, som er spent på effekten når de får montert tvilling på traktoren.

Spirit leveres også med en Nordic-modell med 25 cm avstand mellom gjødsellabbene, som trenger mindre trekkraft, og en Strip Till-modell.

Plogfritt

Kihle Røise Landbruk dyrker korn på rundt 2300 dekar og leiesår i tillegg 400 dekar. Alt ligger innenfor ca. en mils avstand. I år sår de 50/50 med Brage og Farytail bygg, som de har hatt gode erfaringer med de siste åra.

– Vi driver helt plogfritt. Så godt som all åker ligger i stubb. Om våren kjører vi én gang med Väderstad Carrier før vi sår. Det har fungert veldig bra, men systemet krever at du venter til det er tørt ned i jordarbeidingslaget, ikke bare på overflata, forteller Kihle og Røise.

Kihle Røise Landbruk dyrker korn på rundt 2300 dekar og leiesår i tillegg 400 dekar

Våronn på Toten

Røise har sammen med en annen kollega investert i en John Deere 6215R til å trekke den nye Spirit-maskinen

 

 

 [ Publisert februar 2016 ]