15.10.2014 | Medlemsavdelingen

Samvirke som organisasjonsform har vært relativt ukjent, og kommer ofte i skyggen av den mer kjente organisasjonsformen AS. Dette til tross for at halvparten av alle nordmenn er medlemmer i et eller flere samvirkeforetak.

Samvirke er en organisasjonsform som finnes over hele verden, innen flere sektorer og under ulike politiske og økonomiske regimer. Sammenligner vi samvirkebedrifter i forskjellige land og verdensdeler, finner vi store forskjeller i oppbygging og arbeidsmåte.

Det er likevel tre grunnleggende krav som må være ivaretatt for en virksomhet som ønsker å kalle seg samvirke:

  1. Et samvirke må være medlemseid
  2. Et samvirke må være medlemsstyrt
  3. Et samvirke har som formål å levere medlemsnytte. Det vil blant annet si at overskudd fordeles blant medlemmene på bakgrunn av omsetning gjennom foretaket.

Ingen andre organisasjonsformer oppfyller disse kravene. De beskriver dermed et klart skille mellom samvirkeformen og andre organisasjonsformer, og kan tjene som definisjon av et samvirkeforetak.

Samvirkeprinsippene 

  • Frivillig og åpent medlemskap: Frivillig  og  åpent  for alle som kan benytte deres tjenester, og som er villige til å akseptere ansvaret som følger av medlemskapet.
  • Demokratisk medlemskontroll: kontrollert av medlemmene, som deltar aktivt i fastsettelsen av retningslinjer og beslutninger. Medlemmene har lik stemmerett – ett medlem, en stemme.
  • Medlemmets økonomiske deltakelse: Avkastningen på kapital i foretaket kommer medlemmene til gode, enten gjennom utvikling av foretaket eller går tilbake til medlemmene i form av fordeler, tilbakebetaling eller individuell kapital.
  • Selvstyre og uavhengighet: Samvirkeforetak er selvstyrte organisasjoner med formål hjelp til selvhjelp, og de er kontrollert av sine medlemmer.
  • Utdannelse, opplæring  og  informasjon: Samvirkeforetak sørger for utdannelse og opplæring av medlemmer og tillitsvalgte, slik at de kan bidra effektivt til utviklingen av sine organisasjoner.
  • Samvirke mellom samvirkeforetak: Samvirke tjener medlemmenes mest effektivt og styrker samvirkebevegelsen ved å samarbeide gjennom lokale, regionale, nasjonale og internasjonale organisasjoner.
  • Samfunnsansvar: Samtidig med at det fokuseres på medlemmenes behov, arbeider samvirkeforetak for en bærekraftig utvikling av samfunnet gjennom retningslinjer som godkjennes av medlemmene.