30.01.2015 | Finn Bjørnå, fagsjef plantekultur

De beste sortene og artene 

Når vi setter sammen våre frøblandinger det basert på resultater fra norske forsøk og erfaring fra hele landet og vi mikser de beste norske og utenlandske artene i våre blandinger. Alt etter hvilke hovedegenskaper som vektlegges, varieres også sammensetningen av blandingene, og spesialtilpassede blandinger kan også leveres. 

Plenfrø Villa - det beste til parker og privathager 

SPIRE Plenfrø Villa domineres av rødsvingel som gir en finbladet og elegant plen. Blandingen gir en vinterherdig, tørkesterk plen som klarer seg godt også på skyggefulle steder. Den er ikke spesielt slitesterk, men tåler godt vanlig bruk. Engrapp som du finner i blandingen, er med på å sikre god nok slitestyrke. Villa er dominert av nøysomme grasarter som rødsvingel og engkvein, og stiller små krav til gjødsling og vanning. SPIRE Plenfrø Villa er derfor det beste valget for plen til parker og privathager. Normal såmengde er 1-1,5 kg per 100 m².  

Plenfrø Sport - vakker gressmatte som tåler slitasje 

SPIRE Plenfrø Sporter blandingen som gir en vakker gressmatte som tåler betydelig slitasje. Engrappen bidrar med slitestyrke, og rødsvingel gir en finbladet struktur, mens raigraset sikrer rask og sikker etablering. SPIRE Plenfrø Sport krever regelmessig gjødsling, vanning og klipping for å gi et godt grunnlag for lek og sportslige aktiviteter. SPIRE Plenfrø Sport er det beste valget til ball-løkker og andre områder med høy slitasje. Normal såmengde er 1,2-1,5 kg per 100 m².  

Plenfrø Skygge – for vanskelige lysforhold 

SPIRE Plenfrø Skygg er en blanding vi har utviklet for områder med vanskelige lysforhold som for eksempel under busker og trær. For å gi et godt resultat kreves det at plen som er etablert med SPIRE Plenfrø Skygge klippes relativt hyppig for ikke å bli “tuete”. Skyggeblandingen gir også et pent utseende på solrike områder. 

Frøblanding Natur – for hytteområder og skråninger. 

SPIRE Frøblanding Natur er tilpasset Naturmangfoldsloven og satt sammen av gras rødsvingel med lange utløpere, sauesvingel og engkvein og hvitkløver slik at blandingen faller godt inn i omkringliggende natur. Blandingen setter svært små krav til gjødsling, den tåler tørkeperioder og kan etablere seg på næringsfattig jord. SPIRE Frøblanding Natur egner seg i hytteområder, veiskråninger og andre ekstensive areal som trenger landskapspleie, men ikke slås som plen. På torvtak bør SPIRE Torvtak foretrekkes.

Bilde av hage med blomster

Torvtak - svært vinterherdig  

SPIRE Torvtak er tilpasset Naturmangfoldsloven og satt sammen av arter som tåler tørke og klarer seg med lite næring som rødsvingel med lange utløpere, sauesvingel og engkvein. Det er lagt vekt på at det ikke skal bli for sterk vekst, og det er en svært vinterherdig blanding. Normal såmengde er 1-1,2 kg per 100 m².  

SPIRE Veivesenet B3 og Veivesenet B4 er tilpasset Naturmangfoldsloven og består kun av norske sorter tilpasset for bruk langs veier og kanter, og altså ikke til anlegg av plen. Blandingene består av nøysomme arter som rødsvingel med lange utløpere, sauesvingel og engkvein som har god etableringsevne langs veier og kanter. For å sikre rask etablering og god erosjonskontroll kan det være aktuelt å blande inn 10 prosent italiensk raigras. Blandingene stiller små krav til vedlikehold, men egner seg ikke til anlegg av plen. Normal såmengde er 1-1,5 kg per 100 m². Finnes i 20 kg emballasje.  

Felleskjøpet tilbyr skreddersydde frøblandinger 

SPIRE Spesialblandinger. Felleskjøpets brede sortsutvalg omfatter langt flere sorter enn de som inngår i standard frøblandingene som nevnt ovenfor, noe som gir oss mulighet til å tilby skreddersydde blandinger som dekker de fleste formål. Vi leverer spesialblandinger raskt og effektivt. 

Ta gjerne kontakt med pr mail: Jon Atle Repstad, produktsjef såvare, for en hyggelig frøprat. Minstekrav til mengde ved spesialkomponerte blandinger er ca 500 kg. 

Ta kontakt med en av Felleskjøpets salgs- og fagkonsulenter eller finn Felleskjøpet nær deg 

 

Idyllisk park. Foto.