30.01.2015 | Finn Bjørnå, fagsjef plantekultur

Vi bruker de beste sortene og artene i våre blandinger 

Vi baserer valg av sorter på resultater fra norske forsøk og erfaring fra hele landet. Vi bruker de beste tilgjengelige sortene og artene i våre blandinger. Alt etter hvilke hovedegenskaper som vektlegges varieres sammensetningen av blandingene. Spesialtilpassede blandinger kan leveres.

Plenfrø Villa - Det beste valget til parker og privathager

SPIRE Plenfrø Villa domineres av rødsvingel, som gir en finbladet og elegant plen. Blandingen gir en vinterherdig, tørkesterk plen som klarer seg godt også på skyggefulle steder. Den er ikke spesielt slitesterk, men tåler godt vanlig bruk. Engrapp er med å sikre god nok slitestyrke. Blandingen er dominert av nøysomme grasarter som rødsvingel og engkvein og stiller små krav til gjødsling og vanning. SPIRE Plenfrø Villa er det beste valget for plen til parker og privathager. Normal såmengde er 1-1,5 kg per 100 m². 

Plenfrø Sport  - Vakker gressmatte som tåler slitasje

SPIRE Plenfrø Sport er blandingen som gir en vakker gressmatte som tåler betydelig slitasje. Engrappen bidrar med slitestyrke, mens rødsvingel gir en finbladet struktur. Raigraset sikrer rask og sikker etablering. SPIRE Plenfrø Sport krever regelmessig gjødsling, vanning og klipping for å gi et godt grunnlag for lek og sportslige aktiviteter. SPIRE Plenfrø Sport er det beste valget til ball-løkker og andre areal med høy slitasje. Normal såmengde er 1,2-1,5 kg per 100 m². Frøblanding Natur - Hytteområder, veiskråninger etc.

SPIRE Frøblanding Natur er tilpasset Naturmangfoldsloven og satt sammen av gras (rødsvingel med lange utløpere, sauesvingel og engkvein) og hvitkløver slik at blandingen faller godt inn i omkringliggende natur.

Blandingen setter svært små krav til gjødsling. Den tåler tørkeperioder og kan etablere seg på næringsfattig jord. SPIRE Frøblanding Natur egner seg i hytteområder, veiskråninger og andre ekstensive areal som trenger landskapspleie, men ikke slås som plen. På torvtak bør SPIRE Torvtak foretrekkes.Blomsterbed og plen. Foto.

Torvtak - Svært vinterherdig - ikke for sterk vekst

SPIRE Torvtak er tilpasset Naturmangfoldsloven og satt sammen av arter som tåler tørke og klarer seg med lite næring (rødsvingel med lange utløpere, sauesvingel og engkvein). Det er lagt vekt på at det ikke skal bli for sterk vekst. Svært vinterherdig blanding. Normal såmengde er 1-1,2 kg per 100 m². Veivesenet B3 og B4 - God langs veier og kanter. Ikke til anlegg av plen

SPIRE Veivesenet B3 og Veivesenet B4 er tilpasset Naturmangfoldsloven og består av bare norske sorter. Blandinge består av nøysomme arter (rødsvingel med lange utløpere, sauesvingel og engkvein) med god etableringsevne langs veier og kanter. For å sikre rask etablering og god erosjonskontroll kan det være aktuelt å blande inn 10% italiensk raigras. Blandingene stiller små krav til vedlikehold, men egner seg ikke til anlegg av plen. Normal såmengde er 1-1,5 kg per 100 m². Finnes i 20 kg emballasje (FKnr 31794 og 31752).

Felleskjøpet tilbyr skreddersydde frøblandinger

SPIRE Spesialblandinger. Felleskjøpets breie sortsutvalg omfatter langt flere sorter enn de som inngår i standard frøblandingene. Det gir oss mulighet til å tilby skreddersydde blandinger som dekker de fleste formål. Vi leverer spesialblandinger raskt og effektivt.

Ta gjerne kontakt med pr mail: Jon Atle Repstad, produktsjef såvare, for en hyggelig frøprat. Minstekrav til mengde ved spesialkomponerte blandinger er ca 500 kg.

Ta kontakt med en av Felleskjøpets salgs- og fagkonsulenter eller finn Felleskjøpet nær deg

Idyllisk park. Foto.