07.08.2022 | Karstein Brøndbo

Prisene på gjødsel har økt til det tredobbelte, og deretter gått ned til det dobbelte av fjorårets priser. Kornprisene på verdensmarkedet har nådd rekordnivå. Europeisk hvete levert til Norge har i perioden fra 2008 til 2021 svingt mellom 200 og 250 øre pr kilo. I juni var prisen 401 øre pr kg, ifølge konsulentselskapet Chr. Holtermann AS, som sjekker mulige importpriser for Landbruksdirektoratet.

– For å sammenligne importprisen med ny norsk målpris på hvete, som er 480 øre/kg etter årets jordbruksforhandlinger, kan man til målprisen legge 11 øre proteintillegg, 20 øre i norske kostnader i omsetningen og trekke fra 140 øre prisnedskriving. Dette utgjør netto minus 109 øre. Dermed blir netto pris på norsk korn levert fra kornhandler til industri 371 øre pr kg. Det betyr at norsk korn i dag er ca 30 øre rimeligere pr kg enn importkornet var i juni, forklarer Sindre Flø, seniorrådgiver i Felleskjøpets avdeling for næringspolitikk og markedsregulering.

Sindre Flø

MARKEDSREGULATOR: Sindre Flø er seniorrådgiver i Felleskjøpets avdeling for næringspolitikk og markedsregulering.

Kan det bli budkrig på norsk korn?

– Etterspørselen etter korn til mat og fôr i Norge er ca dobbelt så stor som tilgangen fra norsk kornproduksjon. Hvis det lønner seg for norske kornhandlere å kjøpe norsk korn i stedet for å importere, f.eks ved at prisforholdet fra mai holder seg, kan prisen på det norske kornet bli budt opp.

– Hva skjer da?

– Felleskjøpet har som markedsregulator et ansvar for å følge fastsatte priskurver og notere reelt uttatt pris på mottatt korn. Noteringsprisen, som er gjennomsnittprisen for hvert kornslag, blir sammenlignet med målprisen når kornsesongen er slutt. Hvis Felleskjøpets kornleverandører har fått høyere betaling enn målpris, skal målprisen etter jordbruksavtalen settes tilsvarende ned med en styringspris neste år. Tilsvarende lønner det seg ikke å havne under målpris. Markedsregulator prøver derfor å lage priskurver med sikte på å ta ut så mye som mulig uten å treffe over, for å hente så mye ut av avtalen som mulig.

Felleskjøpets konkurrenter må ikke følge priskurvene på samme måte, og deres priser og volumer påvirker ikke noteringsprisen. Hvis Felleskjøpet opplever svekket evne til å konkurrere om norsk korn grunnet høyere priser på import enn på norsk, kan dette utløse en justering av pris fra markedsregulators side til et høyere nivå enn målpris. I en slik situasjon, hvor Felleskjøpet for å kunne konkurrere om norsk korn har gitt priser over målpris ved sesongslutt, er dette unntatt fra kravet om redusert pris for neste års kornpris, etter jordbruksavtalen. Prisen på norsk korn vil da kunne følge prisen på importkorn med de justeringene som er angitt i første avsnitt. Prisene vil bli publisert ukentlig i Bondebladet og på felleskjopet.no.

Forventer at det meste er som før

– De fleste aktørene i kornmarkedet vil gjøre stort sett som før, mener Amund Dønnum. Han er forretningsområdesjef på korn i Felleskjøpet Agri. – For både bonden og kornhandlerne handler august og september først og fremst om effektivitet og kapasitet i mottak av kornet, slik at vi får tatt vare på avlingen på en god måte. Jeg tror de fleste kornhandlere vil ha nok med å ta unna det kornet som kommer, og at det derfor i skuronna ikke vil være stor iver etter å by opp prisen, selv om prisen på import er høyere enn norsk. Hvis vi utover senhøsten og vinteren opplever vedvarende høyere priser på import enn norsk, kan bildet endre seg. Konkurransen om det norske kornet kan i en slik situasjon bli tilspisset, og norske priser kan bli presset over det målprisene forutsetter, mener Amund Dønnum.

Ta godt vare på kornet

Uavhengig av hva som måtte finne på å skje, så oppfordrer han norske kornbønder til å først og fremst passe på å få gjennomført innhøsting på en god måte og å sikre kvaliteten på avlingen som før. – Bruk ditt lokale kornmottak og eller velfungerende anlegg for tørking og trygg lagring på gård. Et godt alternativ til de som ønsker å vente med salg av korn til etter nyttår er Felleskjøpets Leielagringsavtale, som gir muligheter for å levere kornet i skuronna og få oppgjør etter nyttår. Avtale om leielagring registreres partivis i mottaket ved levering. Felleskjøpet vil i år tilby en gunstig pris på leielagring som et tilbud til produsenter som ønsker å selge kornet på nyåret, sier Amund Dønnum.

Aktuelt med kornavtaler

– Vi er godt fornøyde med at så mye som 50 prosent av volumet i fjor ble levert på Samhandlingsavtale, og Felleskjøpet vil fortsette med denne avtalen også i år. Hovedformålet med avtalen er å bidra til økt rasjonalitet gjennom å få oversikt over bondens behov for samhandling med Felleskjøpet. Dette er informasjon vi kan bruke til å planlegge rasjonell transport og logistikk. I tillegg gir avtalen et kvantumsbasert pristillegg fra første kilo. Tilleggene videreføres uendret til årets sesong, og de er fra 1 øre pr kg fra 25 tonn og opp til 5 øre etter 400 tonn. For å kunne nyttiggjøre oss informasjonen best mulig, ønsker vi at avtalene tegnes så tidlig som mulig. Tegningsfristen er derfor flyttet frem til 31. oktober i år, sier Amund. Han anbefaler alle å følge med i Kornguiden, som i år blir elektronisk i tillegg til den tradisjonelle trykte utgaven. Den ekstraordinære situasjonen medfører at noe informasjon kun blir tilgjengelig på nett, for å sikre nødvendig handlingsrom. I år vil for eksempel tørketabellen kun være tilgjengelig på våre nettsider, da det kan bli behov for endring i satser i løpet av høsten om f.eks prisene på energi endres betydelig etter mulig innvirkning fra energimarkedene i Europa.

Hva om prisene går ned?

Mulighetene for en rask avklaring i Ukraina og en normalisering av kornmarkedene kan virke fjerne, når dette skrives i slutten av juni. Målprisen på oljefrø er midlertidig suspendert i jordbruksavtalen, men det er satt en referansepris for oljefrø på 7,38 kr per kg, som trer i kraft dersom importprisen faller under denne, fratrukket prisnedskrivingstilskudd. For andre varer har jordbruksavtalen også en setning om en mulig reversering av prisøkninger, kostnadskompenasjoner og omlegginger av markedsordningen for korn, hvis markedene normaliserer seg. Men dette krever en ny avklaring mellom partene, og det skal mye til at en utkoblet målpris evt. blir koblet inn igjen. – Hvis man vil følge med på forventninger i kornmarkedet, kan man se på avtalte priser i framtida på Matif, sier Sindre Flø. Der prises hveten i Euro/tonn, og dagens pris 21. juni for mathvete i Paris er 388. Pris for varer levert i september, desember, mars og september neste år er når dette skrives f.eks 382, 375, 370 og 325, så det er forventninger om en forsiktig prisnedgang, men først for neste sesong.

– Jeg er begrenset optimist i forhold til en rask normalisering av markedene, sier Amund Dønnum.

 

Matkveite 

Matrug  

Bygg 

Havre 

Målpris 2022/2023 

480 

432 

406 

393 

+ Kvalitetstillegg 

11 

 

 

 

- Prisnedskriving 

140 

140 

140 

140 

+ Kostnadar i omsetninga 

20 

20 

20 

20 

Innkjøpspris norsk korn 

371 

312 

286 

273 

Holtermann, cif mai 22 

440 

386 

425 

367 

RIMELIG NORSKKORN: Dette priseksemplet viser at norsk kornpris kan ligge under verdensmarkedsprisen. Se dagens pris på importert korn på nettsidene til Landbruksdirektoratet.