24.04.2020 | Anders Rognlien, Utviklingsleder presisjonsjordbruk Felleskjøpet

Tjenesten bør interessere gårdbrukere som ønsker effektive verktøy for mer presis nitrogengjødsling. I Atfarm kombineres biomassekart fra satellittbilder med algoritmene i Yara N-sensor, og man kan utnytte «know-how» fra N-sensor til en svært behagelig pris.

Kostnaden med å abonnere på tjenesten er 195 €, noe som tilsvarer ca. 2300 kroner med dagens kurs. Det må sies å være en god pris siden det helt sikkert er gode muligheter for avling- og kvalitetsforbedringer i korn og gras, og da tjener man raskt inn denne utgiften. Som et introduksjonstilbud kan alle som registrerer seg på at.farm/no opprette biomassekart for sine skifter og tildelingsfiler for et av skiftene kostnadsfritt.

Ulik strategi for korn og gras

Til korn er Atfarm særlig aktuell å bruke til delgjødsling, men til gras mener vi det beste utgangspunktet er å velge et satellittbilde like før slått, og utnytte denne skiftevariasjonen til å gjødsle variert etter slått med mineralgjødsel. Dette i kombinasjon med en flat mengde husdyrgjødsel over hele arealet.

Fakta

  • Nitrogenbehovet i en typisk kornåker kan variere cirka ±3 kg N/daa innen skiftet.
  • I gras er det antagelig enda større variasjon
  • I Sverige og Norge ruller i dag mer enn 300 Yara N-Sensorer, hvilket fører til at cirka 1400 000 dekar gjødsles på beste mulige måte.
  • Atfarm finnes tilgjengelig på https://www.at.farm/no/

Mer informasjon om atfarm finner du her: