07.12.2023 | Felleskjøpet

Kjør viftene litt ekstra, sjekk vannprosenten og følg med på lukt og temperatur!

Kornet må styres til riktig kraftfôrfabrikk

For å unngå at kraftfôrindustrien lager helseskadelig kraftfôr til husdyra må de ha stålkontroll på DON-nivåene (mykotoksiner) i kornet som inngår i produksjonen. Det er store forskjeller på hvor mye DON husdyra tåler. Det er derfor strenge regler for DON-verdier i korn anvendt i fôret til de ulike dyreslagene. Svin og kylling tåler minst. Drøvtyggere og verpehøns tåler mest. Dette får konsekvenser for hvor partier med lave DON-verdier alternativt høye DON-verdier skal benyttes i kraftfôrproduksjonen. Fabrikken på Kambo produserer mye kraftfôr til svin og kylling. Fabrikken i Stange mye til drøvtyggere. For at vår viktigste kunde (kraftfôrindustrien) skal sikre kvaliteten i fôret til dyra, er det helt avgjørende at kornet sorteres og styres til riktig produksjonssted.

Vi trenger din hjelp for å ha kontroll på DON-nivået i kornet

Den vanskelige kornsesongen har medført at mye av årets avlinger inneholder høye DON-verdier, men det er heldigvis variasjoner mellom regioner og kornarter. For å ha best mulig kontroll på situasjonen krever vi at alle som nå skal levere korn må å ta ut en representativ prøve av lagerkornet. Analyseresultatet av prøven er viktig for sortering av kornet både på og mellom kornmottakene. Produsenter som leverer korn uten å kunne vise til en forhåndsanalyse, kan bli belastet kostnader for ekstra håndtering/transport. Prøver kan leveres til nærmeste kornmottak som gjennomfører DON-analysen. Analysen er gratis og kan utføres på nesten alle våre kornmottak. Her finner du kontaktinformasjon og åpningstider for våre kornmottak.

I tillegg til høye DON-verdier, har også årets kornavlinger en stor andel værskade. Er du i tvil om kornet er salgbar vare anbefaler vi at det gjennomføres en ordinær analyse for å få klarhet i dette.

Ha god dialog med din transportør og oss i Felleskjøpet

I situasjonen vi står i er det svært viktig med god dialog! God dialog mellom kornbonde, transportør og oss i Felleskjøpet. Leverer du til lokalt kornmottak vil de ta hånd om sorteringen, men de er også avhengig av å ha en analyse å sortere etter. Leverer du vanligvis til et kystanlegg (spesielt Kambo) må det kvalitetssikres at de kan ta imot partiet. Spørsmål kan rettes til et av våre kornmottak eller en av våre markedskontakter.