03.10.2022 | Ola Schjei, fagsjef

Verdens totalproduksjon av maursyre ligger på ca 1,1 million tonn og til Norge importeres ca 3 % av denne mengden, rundt 35.000 tonn. Av denne relativt store mengden brukes omtrent 60 % i fiskeri- og oppdrettsnæringa.

Som verdens største oppdrettsnasjon av laks og ørret og sammen med våre fiskerier som lander også betydelige mengder av både hvitfisk og pelagisk fisk er maursyre en viktig komponent i verdiskapningskjeden. Maursyre benyttes til ensilering i alle segmentene av fiskeindustrien vår og med dagens teknologi er maursyra fremdeles den mest effektive og prisgunstige løsningen for ivaretakelse av fett og protein fra både dødfisk og restprodukter fra sløye-/slaktevirksomhet.
Verdenssituasjonen i 2022 har medført betydelig usikkerhet rundt leveranser av råvarer til fremstilling av en lang rekke produkter. Råstoff til maursyreproduksjon er intet unntak og dette gjør at tilbudet går ned og prisene øker.

Felleskjøpet har i mange år kjøpt vesentlige volumer av den maursyra som har blitt importert til Norge, vel 30 %, og vår største kundegruppe har vært norsk landbruk som ensilerer betydelige mengder gras. Vi tilbyr selvsagt også maursyre til fiskeri- og oppdrettsnæringa og har plassert oss strategisk i forhold til å være nær de store selskapene ved at vi har lagertanker og syretapperi på Verdal i Trøndelag. I tillegg har vi kystlagre fra Bergen i sør til Kirkenes i nord og hvor vi til enhver tid har beholdninger med maursyrebaserte produkter og som derved kan leveres på kort varsel.

Felleskjøpet har eksistert helt siden 1896, er solid etablert og har et betydelig distribusjonsnettverk over det ganske land som kommer våre kunder til gode. Til å håndtere henvendelser fra spesielt havbruksnæringen kan undertegnede kontaktes hele døgnet, selvsagt også i helger og høytider.

Fiskeri- og oppdrettsnæringen benytter først og fremst to varianter maursyrebaserte ensileringsmidler, med og uten antioksydanter. Dødfisk er klassifisert som «Kategori 2 ensilasje», mens restproduktene fra sløye-/ slaktevirksomhet klassifiseres som «Kategori 3 ensilasje». Det er sistnevnte som oftest tilsettes antioksydanter da denne ensilasjen har høyest verdi og antioksydantene sørger for å bremse nedbrytingen av fett som igjen gir selskapene som håndterer fiskeensilasjen muligheten til å blant annet fremstille oljer med god holdbarhet.

Det må understrekes at produkter fra fiskeensilasjen kategori 2 og 3 ikke benyttes til humankonsum, men hovedsakelig til fôrproduksjon. EU’s kannibalismeparagraf forbyr også bruk av f.eks lakseoljer i fremstilling av fôr til laks. Kategori 2 ensilasje benyttes heller ikke ved fremstilling av fôringredienser til matproduserende dyreslag.

I tillegg til fôrproduksjon brukes fiskeensilasje også i prosessene til fremstilling av biodrivstoff(metan) som eksempelvis benyttes på rundt 110 gassdrevne busser i Trondheim. Her kan og nevnes at maursyre kunne vært benevnt som metansyre i forhold til øvrige organiske syrer, men maursyre er fast innarbeidet i vårt språk.

Felleskjøpet leverer flere varianter maursyrebaserte ensileringsmidler til fiskeindustrien og tilbyr både bulk- og IBC-leveranser. Norge er en havnasjon og har forvaltet ressursene fra havet så lenge menneskene har bodd langs kysten vår. Dette kommer vi til å fortsette med. I fremtiden, når oljen etter hvert tar slutt, blir havet og forvaltningen av ressursene derfra enda viktigere. Ikke minst også en bærekraftig næringsvei for Norge. Felleskjøpet skal være en stabil og god samarbeidspartner for fiskerinæringen også inn i fremtiden.