07.03.2018 | Felleskjøpet

Kun plast på rull eller en del av en avansert konserveringsmetode?

Vi snakker ofte om å pakke inn gras i plast. I praksis er det noe langt mer. Vi skal lage forutsetninger for en konserveringsprosess, noe som gir andre utfordringer. For industriplast er det nettopp å pakke inn produktet slik at det beskyttes for skade og f.eks beholder stabiliteten under transport. Filmen må i tillegg fungere godt i maskinen. Strekkfilm for surfôr skal imidlertid hermetisere fôret og lage forutsetninger for en god konserveringsprosess. Det er derfor ikke alltid slik at en film som fungerer godt i pakkemaskinen nødvendigvis er en god ensileringsfilm. 

Tetthet krever en viss mengde film for å hindre innsig av oksygen

For å oppnå tilstrekkelig tetthet for å hindre at oksygen trenger inn i ballen og forlenger ensileringsprosessen, må det til en viss mengde film for å holde tett. Tradisjonelt har man derfor sagt at seks lag av en 25 my-film er nødvendig for å oppnå tilfredsstillende kvalitet. Med stadig større andel pakket med kombipresser og mer håndtering velger mange å bruke åtte lag. Mer film vil alltid gi en tettere ball med bedre resultat.

8 lag film er en god investering

I dag ser vi også langt tyngre baller og at mer kraft kreves for å flytte ballene med klype, ruller eller lignende. Dette setter også større krav til filmens egenskaper for å unngå at den skades under transport. Åtte lag er derfor en god investering for å tåle dette i større grad, selv om 25 my tradisjonelt har vært nødvendig for å få en tilstrekkelig mengde film. Likevel har Trioplast og RPC-BPI klart å ta frem tynnere filmer som holder samme nivå og funksjonalitet som tradisjonell 25 my-film. Med helt annen produksjonsteknologi og andre råvarer blir filmen jobbet med og bearbeidet i produksjon. Det er altså ikke en tradisjonell film som bare er gjort tynnere.

Uavhengige tester av strekkfilm er utført

Uavhengige tester utført av Sveriges Landbruksuniversitet og RISE (tidligere Sveriges Tekniske Forskningsinstitutt) viser at disse mer moderne variantene gir en minst like god funksjonalitet og oksygensperre som en tradisjonell 25 my strekkfilm. Grovfôret i Norge har en anslått 1. håndsverdi på 10 milliarder. Uavhengige tester, også utført av Sveriges Landbruksuniversitet og RISE viser at disse mer moderne variantene gir en minst like god funksjonalitet og oksygensperre som en tradisjonell 25 my strekkfilm. Fra Trioplast kjenner vi disse produktene som Trioplus, fra RPC-BPI heter produktet PolyCrop Pro. Å bruke en strekkfilm hvor ikke forutsetningene for en god ensileringsprosess er optimale, kan derfor gi store kostnader.

Papphylse på de tynnere produktene

Tradisjonell TrioWrap produseres på en plasthylse, mens Trioplus og PolyCrop Pro begge leveres med papphylse. Da en plasthylse vil bli for svak til disse variantene er det nødvendig å bruke papphylser. Årsaken er at med denne nye produksjonsmetoden er filmen langt mer spent under opprulling og det er et langt større trykk inn mot kjerna. En plasthylse vil derfor knuses av dette trykket og man har sett seg nødt til å gå vekk fra plast på disse variantene.

Hvilken betydning har fargen for solrefleksjon?

RISE sine kriterier handler også om solrefleksjon. En hvit strekkfilm reflekterer naturlig nok mest lys og gir en lavere temperatur i ballen. De grønne variantene klarer imidlertid ikke kravet til solrefleksjon og man bør derfor ikke bruke grønn til annet enn 2.- eventuelt 3.-slått, altså når sola ikke står like høyt. Felleskjøpet lanserer i 2018 en gul strekkfilm – som også gir et bidrag til Barnekreftforeningen. Den gule filmen reflekterer omtrent så mye som den hvite og ligger innenfor kravet som er satt for å kunne få SP-sertifisering.

Egenskaper under innpakking

Alle produsenter har ulike resepter/blanding av råvare. Dette gir filmen ulike egenskaper. En Trioplus er f. eks en litt «stivere» film enn vanlig TrioWrap. Det er derfor av større betydning at pakkemaskinen er nøyaktig innstilt. På samme måte vil også enklere råvarer kunne påvirke filmens egenskaper. «Vinduet» hvor filmen fungerer bra blir smalere og under krevende forhold som høy temperatur, tunge baller, mer støv osv. vil det påvirke filmens egenskaper i større grad.

Kjøp strekkfilm på Felleskjøpet

Vi har strekkfilm i mange prisklasser og man vil alltid finne de produktene man er ute etter.

Ta kontakt så hjelper vi deg med å finne den rette løsningen. Her finner du Felleskjøpet nær deg.

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr. 3 2018