24.02.2020 | Ragnar Dæhli, Hans Trygve Lund

Opphavsmateriale og framstilling
Agri Calciprill er et naturprodukt fra Tyskland som gir rask kalsiumeffekt. Agri Calciprill inneholder så mye som 38% kalsium! Opphavsmaterialet er kritt. Krittet males svært fint før det går gjennom en granuleringsprosess.
De fleste har et forhold til tavlekritt og at det lett går i stykker. Når kritt attpåtil finmales, forstår en at løseligheten blir høy og plantetilgjengeligheten stor. Ved å avslutte industriprosessen med å granulere, slik at spredeegenskapene blir gode, ender en opp med det interessante produktet Agri Calciprill.

Bruk i potet
Spredning før eller ved setting anbefales for sikre frigjøring av kalsium. Mengden må tilpasses jordas kalsiumressurser og sortens disposisjon for indre feil i knollen. Aktuell mengde er 10-20 kg/daa Agri Calciprill som kalsiumtilskudd.

Kalkeffekt
I frykt for flatskurv dyrkes mye poteter på jord med for lav pH. Lav pH reduserer rotveksten og dermed potetplantas evne til å ta opp vann og næring. Fosfor er dessuten mindre plantetilgjengelig ved pH lavere enn 6.
Selv om vi ikke kan dokumentere det, så framstår det som sannsynlig at Agri Calciprill kan gi et positivt bidrag til rotutvikling og dermed økt vann- og næringsopptak. Agri Calciprill har kalkverdien 52/52, dvs. full effekt i spredningsåret.

Kvikk-kalk i regenerativt jordbruk
I regenerativt jord- og hagebruk er såkalt kvikk-kalk et viktig driftsmiddel. Agri Calciprill er en slik kvikk-kalk. Den brukes i den vegetative vekstfasen i f.eks. korn og eng. Anbefalt mengde er 15-25 kg/daa som toppdressing rett etter såing.

Økologisk Landbruk
Calciprill er allerede godkjent til økologisk produksjon i Sverige og vil bli registrert i Debioregisteret i Norge.

 

Ta gjerne kontakt med en av våre salgs- og fagkonsulenter