06.10.2014 | Felleskjøpet

Godt surfôr er avhengig av flere faktorer, som for eksempel god tråkking og nok press. I en tårnsilo er dette åpenbart, men i ei rundballepresse er det denne som sørger for «tråkkinga». Gjennom hele presseprosessen jobber rullene/beltene for å pakke graset og få ut nok luft. Når pressekammeret så åpnes vil graset ekspandere helt til nettet strammer.

Viktig - bruk nok rundballenett!

Det er viktig å bruke nok nett slik at det oppnås god nok tetthet, minimum 2,25 runder. Ved økende tørrstoff vil spensten i graset økes, og dermed må man gå opp på mengden nett. Det er meget viktig at nettet ikke sprenges.

Sikrer høy tetthet, hindrer oksygen å trenge inn i rundballen

Nok nett av god kvalitet vil sikre høy tetthet og hindre at oksygen trenger inn i ballen igjen. Et godt resultat forutsetter også at nettet er godt spent. Bremsesystemet kan derfor legges på så mye som mulig. Dette vil gi bedre strekk i nettet og det vil legge seg tettere og stammere på. Om nettet skulle sprekke i lengderetningen, er det strammet litt for mye og man slakker litt opp.

En rundballe med høy tetthet vil også ha mindre diameter. Det vil dermed gå med mindre plast til samme mengde gras. Prisen på nett er ca 1/6 i forhold til plast pr. balle. Bruk av nok nett av god kvalitet vil derfor holde kostnadene til plast nede og gi en bedre totaløkonomi for rundballer.

Holder graset kompakt og beskytter pakkeplasten

I tillegg til å holde graset kompakt skal også nettet beskytte pakkeplasten mot innvendig punktering. Det er derfor viktig at nettet går helt fra kant til kant. Spesielt om det står «børster» opp på utsiden av nettet vil man kunne oppleve at flere lag med plast kan punkteres. Man får da heller ikke samme presset her ute, og diameteren vil øke.

Også her er det viktig å spenne nettet godt opp. Dermed blir spredning utover kanten bedre. Et spent nett er også avgjørende for at nettet kappes tilfredsstillende.

Felleskjøpet tilbyr rundballenett fra både Tama og RKW

Tama

  • Tama er verdens største produsent av rundballenett. Med sin unike EdgeToEdge-teknologi sikrer man meget god spredning fra kant til kant da sikk-sakk trådene er noe lenger.
  • Siste generasjon Tama nett kan leveres i lengder opp til 4500 m uten at vekten eller diameteren på nettrullen øker. Dette sikrer svært god effektivitet. Tama understreker at deres oppgitte spesifikasjoner som lengde og styrke er minimumsverdier og ikke et gjennomsnitt.
  • Tama-nettet er kjent for sin problemfri høsting uten driftsstopp.

RKW

  • Rondotex/Agripress-nettet fra RKW er et noe mer prisgunstig nett.
  • Leveres i lengder på 2000, 3000 og 3600 meter.
  • Nettet for den som vil ha et kvalitetsnett til en gunstig pris.

Rundballenett får du kjøpt hos Felleskjøpet

Finn Felleskjøpet nær deg.