15.10.2019 | Hans Trygve Lund, fagsjef gjødsel og kalk

Sikkerhet

Jordbrukere (sluttbrukere)

Av sikkerhetsgrunner skal gjødsel lagres/oppbevares på et sted der man har det under normalt oppsyn. Normalt oppsyn vil her si at personer tilknyttet virksomheten oppholder seg i nærheten av oppbevaringen/lageret, og har visuelt oppsyn med oppbevaringen/lageret, store deler av dagen.

Hvis lageret ikke ligger på et sted med normalt oppsyn skal gjødselen oppbevares/lagres i avlåst bygning, eller utendørs på et inngjerdet og avlåst område. Gjødsel som inneholder mellom 16 % og 28 % N fra ammoniumnitrat (AN) kan i kortere perioder, dvs. noen dager, lagres på steder som ikke er under normalt oppsyn. Dette gjelder eksempelvis i påvente av spredning på jordene. Gjødselen må da oppbevares/lagres på et sted som gjør at denne ikke er lett synlig eller tilgjengelig for uvedkommende.

Kvalitet

Det er viktig at du finner og setter i stand en god lagerplass til gjødsla – enten det er ute eller inne. Både ute og inne bør bakken eller gulvet være godt drenert og fritt for skarpe stein og gjenstander. Urent underlag kan fort gi skader i bunn av sekkene, og dermed kan fuktighet trekke inn og gi klumpete gjødsel. Grus som fester seg på paller kan gi skade på andre paller når disse settes oppå hverandre.

Lagring ute

Skal gjødsla lagres ute, er det viktig med en lun og skyggefull plass. Det forutsettes at gjødsla alltid dekkes til med presenning som festes godt. Lettpresenning er ikke tilstrekkelig tett og frarådes brukt.

Storsekk

Storsekken må stå fritt opp fra bakken, for eksempel på et underlag av paller. For å sikre stabil lagring med minimal veltefare, anbefales det ikke å lagre mer enn to i høyden. Presenningen skal dekke stabelen og strammes godt slik at den ikke gnager mot sekkene ved vind og snø.

Bruk storsekkløft med avrundet krok. Pallegaffel uten beskyttelse er ikke egnet. Storsekken må hektes på i løftegrepet der det er beskyttelsesmansjett. Løftes storsekken utenfor mansjetten, kan sekken skades og i verste fall revne.

Sollys

Vær oppmerksom på at gjødsel med høyt nitrogen-innhold, f.eks. OPTI-NS™ 27-0-0 (4S) er følsomme for sollys og temperaturer over 32 °C. Gjødselkornene kan svelle og bli ødelagt («popcorn-effekt»). Det er derfor spesielt viktig at disse gjødseltypene lagres på et skyggefullt sted.

Melding om tyveri med mer til politiet

Mistenkelige transaksjoner, tyveri samt betydelig og uforklarlig svinn skal varsles til nasjonalt kontaktpunkt ved Kripos via www.politiet.no, alternativt tlf. 23 20 80 10. Dette gjelder gjødsel med ≥ 16 % ammoniumnitrat. I tillegg gjelder det andre gjødseltyper som kan være utgangsstoffer for eksplosiver, slik som kaliumnitrat og natriumnitrat. Varsling skal skje innen 24 timer. I akutte tilfeller, eksempelvis pågående tyveri, varsles politiet på 112.

Plikt til å varsle gjelder også i de tilfeller kunden er legitim kjøper, men det er mistanke om at gjødsla kan misbrukes til produksjon av eksplosiver.