13.03.2019 | Felleskjøpet

Med tynnere film kan antall meter per rulle økes samt kostnaden pr. ball reduseres. Utfordringen med dette er å oppnå både surfôrkvalitet og høy driftsstabilitet. Én av utfordringen er normalt lett å løse, men om man skal oppnå begge kreves det en produksjonsteknikk som skiller seg fra tradisjonell produksjon av 25 my.

PreTech

For å møte disse utfordringene har Trioplast under flere år jobbet med å utvikle sin unike teknikkplattform PreTech®. Med kombinasjoner av høyteknologiske råmaterialer og unike tilvirkingsmetoder har f. eks. Trioplus og TrioBaleCompressor dokumenterte resultat som klarer disse utfordringene.

Driftsstabilitet og balletetthet er to faktorer som ofte står i konflikt med hverandre. Man ser ofte at en tynnere film produsert med tradisjonell produksjonsteknikk kan ha høy driftsstabilitet, men ofte kan dette påvirke surfôrkvaliteten negativt. Ikke nødvendigvis så mye at det er synlig mugg, men mer gjennom at de lekker noe mer oksygen og at ensileringsprosessen dermed tar lenger tid. PreTech-teknikken er utviklet for å kunne finne en balanse mellom disse faktorene. Råvarene skiller seg fra tradisjonelle filmer og produksjonsteknikken skiller seg fra det som brukes på 25 my. Dette er bl.a. årsaken til at det ikke brukes plastkjerne på disse filmene. Da den spesielle produksjonsteknikken gir så høyt press på kjernen vil ei plastkjerne knuse. På Trioplus sine produkter blir det derfor utelukkende brukt pappkjerner i motsetning til tradisjonell TrioWrap hvor det er et stort ønske om plastkjerne. Disse pappkjernene er imidlertid behandlet slik at de har meget god fuktbeskyttelse.

Kvalitetssikringen som ligger til grunn for produktet kommer fra intensive felttester i ulike miljøer, samt uavhengige tester utført av Sveriges Landbruksuniversitet (SLU). PreTech brukes nå av bønder og maskinstasjoner verden over.

Trioplus 19 my

Med sine 2100 meter, alternativt 2600 meter per rulle, oppnås høy effektivitet ute i felt. En annen fordel er at dette gir en film med høyere kraft/press på rundballen, noe som gir bedre ballstabilitet og høyere tetthet. Spesielt på 19 my merkes dette tydelig om man skjærer opp ballen hvor man ser at filmen i mye større grad trekker seg tilbake og snittet «gaper» mer. Nettopp denne egenskapen er unik i markedet. Trioplus 19 my er testet av SLU og sammenlignet med TrioWrap 25 my. Resultatene viser tørrstofftap som er 2-3 % lavere. Med et utgangspunkt på 225 kg TS pr ball utgjør denne reduksjonen 5-6 kg TS pr ball.

Ofte får vi spørsmål om PreTech-filmene tåler like mye som en tradisjonell 25 my. Ved en normal ballhåndtering vil man ikke merke forskjell. Generelt skal rundballer håndteres forsiktig.

TrioBaleCompressor

Bredplast er stadig økende i Norge og kanskje ett av de få landbruksproduktene hvor Norge er et av de største markedene.

Med sine unike patenterte egenskaper gis mulighet for høy strekking i pressa som øker avkastningen i baller pr. rulle. Forstrekningen fra produksjon skaper en kraft rundt ballen som igjen gir en balle med god form og at tettheten i ballen holdes oppe. Det er balansen mellom forstrekning i produksjon fra PreTech-teknikken og mulighet for å variere strekningen i pressa ut fra rådende forholdene, type gras og tørrstoff som er unikt for TrioBaleCompressor. Også dette produktet er testet av SLU og sammen med Trioplus gir dette grunnlaget for den beste surfôrkvaliteten.

PolyCrop Pro

Felleskjøpet forhandler også strekkfilm fra RPC-BPI. PolyCrop Pro er en 20 my-tykk film og har en del av de samme egenskapene som Trioplus.

Felleskjøpet har et komplett utvalg av strekkfilm, bredplast og nett for maksimal surfôrkvalitet.

Ta kontakt med Felleskjøpet

Her finner du Felleskjøpets butikker i ditt nærområde.

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr. 2 2019.