18.06.2021 | Felleskjøpet

I motsetning til tradisjonell strekkfilm produsert med utgangspunkt i olje eller gass, er størstedelen av TrioBio produsert på biomasse fra sukkerrør.

Bioplasten produseres ved at sukker fra sukkerrør omdannes til etanol som så blir videreforedlet til etylen og polyetylen. Dette brukes som råvarer til fremstilling av rundballplasten.

Størstedelen av den nye rundballeplasten kommer fra ikke-fossile kilder. Nyheten inneholder kun enkelte tradisjonelle råvarer for å sikre egenskaper som UV-stabilisering, lim og farge.

Reduserer plastbruken i landbruket

I tillegg til bioplast har Felleskjøpet og Trioplast også utviklet en tradisjonell landbruksplast som er tynnere, samtidig som den har alle egenskapene som forventes.

Dermed kan bonden bruke mindre volum plast for å sikre god lagring av gras-avlingene sine.