CRC

CRC Brakleen Pro 500 ml

FKnr.: 50307937 | Leverandørens varenr.: 6410032694
  • Rengjøringsmiddel
  • Renser og avfetter
  • Effektivt og hurtigtørkede

139,-

(111,20 ekskl. mva)

Produktinformasjon
Produktinformasjon

Renser og avfetter bremser og koblinger. Fjerner olje, bremsevæske, fett, skitt og avleiringer. Et effektivt og hurtigtørkende rengjørings middel. Etterlater ingen rester. Er uten klorinerte løsningsmidler. 

H222 - Ekstremt brannfarlig aerosol
H229 - Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp
H315 - Irriterer huden
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

 
Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Renser og avfetter bremser og koblinger. Fjerner olje, bremsevæske, fett, skitt og avleiringer. Et effektivt og hurtigtørkende rengjørings middel. Etterlater ingen rester. Er uten klorinerte løsningsmidler. 

H222 - Ekstremt brannfarlig aerosol
H229 - Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp
H315 - Irriterer huden
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

 
Les flere detaljer

Betalingspartnere