Protect Garden plenrens 1 L

FKnr.: 50315267 | Leverandørens varenr.: 79244673
  • Bredtvirkende mot ugress i plen
  • Går ned i røttene på ugresset
  • Egnet til punktbehandling
  • Klar til bruk

249,-

(199,20 ekskl. mva)

Produktinformasjon
Produktinformasjon

Plenrens spray er et ferdig blandet ugressmiddel for bekjempelse av tofrøbladet ugress som løvetann, groblad, tremorsblomst, syre, arve og tistel i plen. Skader ikke gresset i plenen. 1 liter rekker til ca 1000 ugressplanter eller ca 30 m2.

 

H302 - Farlig ved svelging
H315 - Irriterer huden
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H318 - Gir alvorlig øyeskade
H400 - Meget giftig for liv i vann
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Plenrens spray er et ferdig blandet ugressmiddel for bekjempelse av tofrøbladet ugress som løvetann, groblad, tremorsblomst, syre, arve og tistel i plen. Skader ikke gresset i plenen. 1 liter rekker til ca 1000 ugressplanter eller ca 30 m2.

 

H302 - Farlig ved svelging
H315 - Irriterer huden
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon
H318 - Gir alvorlig øyeskade
H400 - Meget giftig for liv i vann
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Les flere detaljer

Betalingspartnere