Jif Oxygel allrengjøringsmiddel 5 ltr

FKnr.: 50306855 | Leverandørens varenr.: 7517878
  • For alle gulv og vaskbare flater
  • Gir frisk duft

299,00

(239,20 ekskl. mva)

Produktinformasjon
Produktinformasjon

Jif Professional Oxygel Ocean Fresh er et allrengjøringsmiddel med aktivt oksygen som etterlater en frisk duft av renhet. Kan benyttes på alle gulv og vaskbare flater som tåler vann.  

H271 - Kan forårsake brann eller eksplosjon; sterkt oksiderende
H302 - Farlig ved svelging
H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne
H318 - Gir alvorlig øyeskade
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon
H332 - Farlig ved innånding
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Jif Professional Oxygel Ocean Fresh er et allrengjøringsmiddel med aktivt oksygen som etterlater en frisk duft av renhet. Kan benyttes på alle gulv og vaskbare flater som tåler vann.  

H271 - Kan forårsake brann eller eksplosjon; sterkt oksiderende
H302 - Farlig ved svelging
H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne
H318 - Gir alvorlig øyeskade
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon
H332 - Farlig ved innånding
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Les flere detaljer

Betalingspartnere