Alkylatbensin 2-takts 25 L

FKnr.: 50311015 | Leverandørens varenr.: FT615
  • Egnet for totaktsmotorer
  • Ferdigblandet med 2% olje
  • Gir god ytelse
  • Avgir mindre sot ved forbrenning

999,-

(799,20 ekskl. mva)

Produktinformasjon
Produktinformasjon

En ferdigblandet 2-takt alkylatbensin med 2% helsyntetisk olje. Beregnet til totaktsmotorer til skog, hage og fritid. Alkylatbensin gir like god ytelse og driftssikkerhet som vanlig bensin, men inneholder langt mindre aromater, en type umettet hydrokarbon som vil avgi sot ved forbrenning.

Alkylatbensin forbrenner dermed renere i forhold til konvensjonell bensin, noe som igjen fører til mindre slitasje på motoren. En annen fordel er at avgassene også inneholder meget reduserte mengder av disse stoffene, noe som gir deg et bedre arbeidsmiljø sammenlignet med bruk av vanlig bensin med et høyere innhold av aromater.

Bensin til totaktsmotor, egner seg til blant annet motorsag, gresstrimmere og ryddesager.

H220 - Ekstremt brannfarlig gass

H224 - Ekstremt brannfarlig væske og damp

H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene

H315 - Irriterer huden

H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

H340 - Kan gi genetiske skader

H350 - Kan forårsake kreft

H413 - Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

En ferdigblandet 2-takt alkylatbensin med 2% helsyntetisk olje. Beregnet til totaktsmotorer til skog, hage og fritid. Alkylatbensin gir like god ytelse og driftssikkerhet som vanlig bensin, men inneholder langt mindre aromater, en type umettet hydrokarbon som vil avgi sot ved forbrenning.

Alkylatbensin forbrenner dermed renere i forhold til konvensjonell bensin, noe som igjen fører til mindre slitasje på motoren. En annen fordel er at avgassene også inneholder meget reduserte mengder av disse stoffene, noe som gir deg et bedre arbeidsmiljø sammenlignet med bruk av vanlig bensin med et høyere innhold av aromater.

Bensin til totaktsmotor, egner seg til blant annet motorsag, gresstrimmere og ryddesager.

H220 - Ekstremt brannfarlig gass

H224 - Ekstremt brannfarlig væske og damp

H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene

H315 - Irriterer huden

H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

H340 - Kan gi genetiske skader

H350 - Kan forårsake kreft

H413 - Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann

Les flere detaljer

Betalingspartnere