Anti Foam CID 25 ltr

FKnr.: 68113 | Leverandørens varenr.: 676030
  • Skumdemper
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Skumdemper til bruk sammen med DM CID Eggvask i dysevaskere. Sikrer effekten av DM CID Eggvask ved å redusereskumdannelse.

Har du spørsmål ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

H226 Brannfarlig væske og damp.
H302 Farlig ved svelging.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H315 Irriterer huden.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H400 Meget giftig for liv i vann.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Skumdemper til bruk sammen med DM CID Eggvask i dysevaskere. Sikrer effekten av DM CID Eggvask ved å redusereskumdannelse.

Har du spørsmål ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

H226 Brannfarlig væske og damp.
H302 Farlig ved svelging.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H315 Irriterer huden.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H400 Meget giftig for liv i vann.

Les flere detaljer

Tilbehør

Betalingspartnere