Desinfeksjonsmiddel Neopredisan 10 L

FKnr.: 68110 | Leverandørens varenr.: 676009
  • Desinfeksjon til husdyrrom
  • Spesialmiddel mot koksidier og spolorm
  • Til overflatedesinfeksjon i fjørfehus
  • Egnet til hønsehus med middproblemer
  • Brukes i grisehus ved påvist spolorm
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Spesialdesinfeksjonsmiddel til bekjempelse av utskilte endoparasitter.

Virker mot:
Koksidier, egg fra innvollsormer, kryptosporidier, med flere. Midlet er effektivt mot virus, sopp, bakterier (inklusive tuberkulose), sporer og prioner. Spesielt testet mot sporene til Clostridium perferingens type C (årsak til nekrotiserende enteritt).

Fjørfe:
Etter problemer med koksidiose og klostridier/nekrotiserende enteritt. Hønehus med middproblemer bør også desinfiseres med Neopredisan. I disse husene bør både tak, vegger, gulv, utstyr, ventiler vifter alt av utstyr og også utvendig ventiler/ vifter nås med desinfeksjonsoppløsningen. Alle kyllinghus bør desinfiseres med Neopredisan hvert tredje innsett. Desinfiser gulv og alt av utstyr og ca 1 meter opp på veggene, resten av huset desinfiseres ruti­ nemessig med Virocid. Dette for å hindre oppformering av koksidier.

Grisehus:
I tomme hus mellom omganger, fødebinger og ganger der purker flyttes. Neopredisan tar spolorm­ og andre ormeegg og minsker dermed infeksjonstrykket. Brukes alltid i grisehus dersom det er påvist spoleorm på leverprøver.

Dosering: 3 % brukskonsentrasjon (3 liter per 100 liter vann). bruk 0,4 liter bruksløsning per m2.
Virketid: 3-4 timer.

Har du spørsmål ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

H226 Brannfarlig væske og damp.
H302 Farlig ved svelging.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H315 Irriterer huden.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H400 Meget giftig for liv i vann.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Spesialdesinfeksjonsmiddel til bekjempelse av utskilte endoparasitter.

Virker mot:
Koksidier, egg fra innvollsormer, kryptosporidier, med flere. Midlet er effektivt mot virus, sopp, bakterier (inklusive tuberkulose), sporer og prioner. Spesielt testet mot sporene til Clostridium perferingens type C (årsak til nekrotiserende enteritt).

Fjørfe:
Etter problemer med koksidiose og klostridier/nekrotiserende enteritt. Hønehus med middproblemer bør også desinfiseres med Neopredisan. I disse husene bør både tak, vegger, gulv, utstyr, ventiler vifter alt av utstyr og også utvendig ventiler/ vifter nås med desinfeksjonsoppløsningen. Alle kyllinghus bør desinfiseres med Neopredisan hvert tredje innsett. Desinfiser gulv og alt av utstyr og ca 1 meter opp på veggene, resten av huset desinfiseres ruti­ nemessig med Virocid. Dette for å hindre oppformering av koksidier.

Grisehus:
I tomme hus mellom omganger, fødebinger og ganger der purker flyttes. Neopredisan tar spolorm­ og andre ormeegg og minsker dermed infeksjonstrykket. Brukes alltid i grisehus dersom det er påvist spoleorm på leverprøver.

Dosering: 3 % brukskonsentrasjon (3 liter per 100 liter vann). bruk 0,4 liter bruksløsning per m2.
Virketid: 3-4 timer.

Har du spørsmål ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

H226 Brannfarlig væske og damp.
H302 Farlig ved svelging.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H315 Irriterer huden.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H400 Meget giftig for liv i vann.

Les flere detaljer

Betalingspartnere