0

Biovit Zinkoxid salvespray 200 ml

FKnr.: 50290159 | Leverandørens varenr.: 161100
  • Salvespray
  • Mijøvennlig
  • Inneholder ikke CFC

123,00

(98,40 ekskl. mva)

Frakt og leveringsbetingelser | Returinformasjon

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Zinkoxyid salvespray. Salvespray beskytter mot sårbetennelse, urin, vann, ect. Miljøvenlig, indeholder ikke CFC. 

H220 - Ekstremt brannfarlig gass
H222 - Ekstremt brannfarlig aerosol
H225 - Meget brannfarlig væske og damp
H229 - Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp
H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene
H315 - Irriterer huden
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
H361 - Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader 
H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering
H400 - Meget giftig for liv i vann
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
H411 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Zinkoxyid salvespray. Salvespray beskytter mot sårbetennelse, urin, vann, ect. Miljøvenlig, indeholder ikke CFC. 

H220 - Ekstremt brannfarlig gass
H222 - Ekstremt brannfarlig aerosol
H225 - Meget brannfarlig væske og damp
H229 - Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp
H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene
H315 - Irriterer huden
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
H361 - Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader 
H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering
H400 - Meget giftig for liv i vann
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
H411 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Les flere detaljer
Legg til snarvei på hjemskjerm?