11.11.2020 | Kristian Thunes, markedssjef korn 11.november 2020

Alle partier av havre og mathvete analyseres for innhold av DON. Ved innhold av DON > 2.000 foretas det et pristrekk for varepartiet. Prisreduksjonen skal dekke kostnader som påløper ved at råvaren får et begrenset anvendelsesområde. Råvaren krever et utvidet analyseprogram og utvidet oppfølging videre i varekjeden fram til ferdig produkt.

  1. For analyse av DON sendes en egen nedtørket prøve parallelt med uttatt prøveboks fra kornpartiet.
  2. Prøven males på kvern som gir anbefalt partikkelstørrelse.
  3. Til analysen veies det inn nøyaktig 5 gram mel.
  4. Melet blandes med 25ml renset vann.
  5. Blandingen kjøres i ristemaskin i 5 minutter for homogenisering.
  6. Prøven sentrifugeres deretter i 5 minutter.
  7. Fra væskefraksjonen av prøven pipetteres 0,5 ml over i lite reagensglass.
  8. Dette blandes med 5,5 ml renset vann.
  9. Prøven analyseres med Elisa-metode i robot.
  10. Fargereaksjon tolkes av roboten og DON-innhold kommer på rapport i µg per liter.

Måleresultatet reduseres med 10% i avregningen. Det betyr at et måleresultat på 13.000 µg DON pr kg korn blir 11.700 µg DON pr kg korn i avregningen.

Ved reklamasjon tas det ut en ny prøve fra den formalte kornprøven og prosedyre gjennomføres på nytt. Ved reklamasjon må måleresultatet være 30% høyere eller lavere enn opprinnelig resultat før partiet får ny avregning. Korrigering av resultat kan etter en reklamasjon gjøres begge veier.

Analyseavvikets størrelse er avhengig av måleteknikk og prøveuttak. Metoder med lavere analyseavvik ville gitt en betydelig høyere analysekostnad.