20.08.2020 | Kristian Thunes, markedssjef korn. 18.08.2020

Hver sesong oppstår det hendelser med kornlass fra tilhengere som ikke har blitt rengjort etter transport av stein, jord eller ved. Vi oppdager dette fordi anlegget stopper opp på grunn av stein, biter av tre eller metall som kiler seg i transportsystemene på kornsiloene.

Det vi ikke kan se er om transportutstyret er rengjort etter transport av dyr, olje, såkorn eller annet farlig gods.

Alt transportutstyr skal være rengjort før transport av korn. Dersom transportutstyr har vært benyttet til transport av farlig gods, drivstoff, andre fôrråstoffer, gjødsel, jord, dyr eller beiset såkorn skal transportmiddel vaskes før transport av korn.