Kornstatistikk

Last ned aktuelle tall for dyrking og forbruk av korn i Norge.

I kornstatistikken finner du nye tall for:

  • Kornareal etter søknad om produksjonstillegg
  • Tilgang korn for kornslagene, erter og oljefrø
  • Avling for kveite, rug, bygg, havre og oljefrø
  • Forbruk av korn til mat
  • Råvareforbruk, tonn til kraftfôr
  • Målprisar og styringsprisar
  • Noteringsprisar
  • Omsetningsavgift

Kilder: Statens landbruksforvaltning og Felleskjøpet Agri

Sluttrapport 2022_23.pdf

Kornstatistikk-NFK-2018_19.pdf

Se også kornstatistikk for hele landet presentert av Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Se også statistikk for internasjonale kornpriser hos Landbruksdirektoratet.

Betalingspartnere