21.03.2024 | Felleskjøpet

Fjorårets sommer ble sterkt preget av både tørke og flom, og dette skapte en nærmest historisk dårlig kornhøst. I november-prognosen anslo markedsregulator en kornavling 43 prosent lavere enn året før, og 30 prosent under femårssnittet.

Markedsregulator har onsdag 20. mars 2024 publisert en fersk prognose, som bedrer tallene noe.

– Prognosen tilsier at tilgangen er 60.000 tonn høyere enn hva tilfellet var i november. Økningen er størst for bygg og havre. I november ble det lagt til grunn at lave avlinger og svak kvalitet ville føre til at en større andel av kornet enn normalt ville bli avregnet i treskesesongen. Dette ser ikke ut til å ha slått til, og denne andelen ser ut til å være på snittet for de fem siste årene, sier Sindre Flø, seniorrådgiver for næringspolitikk og markedsregulering i Felleskjøpet Agri.

Den siste prognosen anslår en samlet norsk avling av korn oljevekster på 863 000 tonn i 2023. Dette er 39 prosent lavere enn i 2022 og 25 prosent under femårssnittet.

Les hele mars-prognosen fra markesregulator her.