CRC

CRC rust og korrusjonsbeskyttelse SP350 250 ml

FKnr.: 50297413 | Leverandørens varenr.: 6410032672
  • Smører med langtidsvirkning
  • Beskytter utstyr under lagring
  • Førsteklasses for bl.a stål, messing

249,-

(199,20 ekskl. mva)

Produktinformasjon
Produktinformasjon

Merk! Kan være bestilllingsvare i enkelte butikker.

Kryper inn og smører med langtidsvirkning. Forsvaret bruker denne som preserveringsolje. Langtids rustbeskyttelse og HD smøring. Beskytter  utstyr og materiell under lagring, forsendelse og bruk. Førsteklasses for stål, aluminium, kopper og messing. 

H225 - Meget brannfarlig væske og damp
H226 - Brannfarlig væske og damp
H280 - Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming
H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene
H315 - Irriterer huden
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Merk! Kan være bestilllingsvare i enkelte butikker.

Kryper inn og smører med langtidsvirkning. Forsvaret bruker denne som preserveringsolje. Langtids rustbeskyttelse og HD smøring. Beskytter  utstyr og materiell under lagring, forsendelse og bruk. Førsteklasses for stål, aluminium, kopper og messing. 

H225 - Meget brannfarlig væske og damp
H226 - Brannfarlig væske og damp
H280 - Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming
H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene
H315 - Irriterer huden
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

 

Les flere detaljer

Betalingspartnere