Rengjøringsmiddel Heavy Duty Super Strength 25 L

FKnr.: 92602042 | Leverandørens varenr.: 3614
  • Ekstra kraftig rengjøringsmiddel
  • Fjerner trafikkfilm, olje og fett
  • Egner seg til høytrykksvaskere

1 745,-

(1 396,- ekskl. mva)

Produktinformasjon
Produktinformasjon

Ekstra kraftig konsentrert rengjøringsmiddel til fjerning av trafikkfilm, olje og fett på utsiden av kjøretøy, og til vask av verkstedgulv. Det kraftigste og mest konsentrerte rengjøringsmiddelet for lastebiler, understell, motorer og kapell på trailere i produktlinjen til Autoglym. Egner seg til bruk i høytrykkvaskere med varmt eller kaldt vann, og kjemipåleggingsystemer.


H290 Kan være etsende for metaller.
H302 Farlig ved svelging.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Ekstra kraftig konsentrert rengjøringsmiddel til fjerning av trafikkfilm, olje og fett på utsiden av kjøretøy, og til vask av verkstedgulv. Det kraftigste og mest konsentrerte rengjøringsmiddelet for lastebiler, understell, motorer og kapell på trailere i produktlinjen til Autoglym. Egner seg til bruk i høytrykkvaskere med varmt eller kaldt vann, og kjemipåleggingsystemer.


H290 Kan være etsende for metaller.
H302 Farlig ved svelging.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Les flere detaljer

Betalingspartnere