Milbeknock 1 L

FKnr.: 64410 | Leverandørens varenr.: 00042-NO
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Tillatt i prydplanter i grøntanlegg, planteskoler utendørs og i veksthus, i jordbær i veksthus, plasttunnel og på friland samt i eple og pære.

Kontakt- og magevirkning på spinnmidd, dvergmidd, jordbærmidd og minerfluelarver. Virker på alle stadier fra egg til voksne. God langtidsvirkning, tas opp i bladet og er translaminært. Alle plantedeler må dekkes. Mot frukttrespinnmidd og veksthusspinnmidd kan det behandles fra avblomstring og fram til frukten har ca. halv normal størrelse. Dosering er avhengig av trestørrelsen. Mot veksthusspinnmidd og jordbærmidd sprøytes angrepne blader etter avhøsting.

Virkningen mot midd blir bedre ved å tilsette et spredemiddel. Mot veksthusspinnmidd og dvergmidd (bl.a. skuddtoppmidd og cyclamenmidd) sprøytes ved begynnende angrep. Milbeknock skal maksimalt brukes i 2 behandlingsblokker pr. år. Hver behandlingsblokk skal bestå av 1-2 behandlinger som skal utføres innenfor 1 generasjon av skadedyret. Maksimalt 1 gang pr. vekstsesong på friland og i plasttunnel.

Innhold: 9,2 g Milbemectin/l
Lagring: Tørt, frostfritt
Behandlingsfrist: Eple og pære; 14 dager. Jordbær; etter høsting
Avstand til vann: Jordbær 20 m. Prydplanter og frukt 30 m
Filter: A2/P3
Dose: Jordbær: 200-250 ml/daa
Pakningsstørrelse: 1 liter
Formulering: Emulusjonskonsentrat
Avgiftsklasse 3

Fare

H226 - Brannfarlig væske og damp.
H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:

Annet: Begrensninger i bruk mot areal som er åpen for allmenn ferdsel. 

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk. Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider (se Lenker). Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Tillatt i prydplanter i grøntanlegg, planteskoler utendørs og i veksthus, i jordbær i veksthus, plasttunnel og på friland samt i eple og pære.

Kontakt- og magevirkning på spinnmidd, dvergmidd, jordbærmidd og minerfluelarver. Virker på alle stadier fra egg til voksne. God langtidsvirkning, tas opp i bladet og er translaminært. Alle plantedeler må dekkes. Mot frukttrespinnmidd og veksthusspinnmidd kan det behandles fra avblomstring og fram til frukten har ca. halv normal størrelse. Dosering er avhengig av trestørrelsen. Mot veksthusspinnmidd og jordbærmidd sprøytes angrepne blader etter avhøsting.

Virkningen mot midd blir bedre ved å tilsette et spredemiddel. Mot veksthusspinnmidd og dvergmidd (bl.a. skuddtoppmidd og cyclamenmidd) sprøytes ved begynnende angrep. Milbeknock skal maksimalt brukes i 2 behandlingsblokker pr. år. Hver behandlingsblokk skal bestå av 1-2 behandlinger som skal utføres innenfor 1 generasjon av skadedyret. Maksimalt 1 gang pr. vekstsesong på friland og i plasttunnel.

Innhold: 9,2 g Milbemectin/l
Lagring: Tørt, frostfritt
Behandlingsfrist: Eple og pære; 14 dager. Jordbær; etter høsting
Avstand til vann: Jordbær 20 m. Prydplanter og frukt 30 m
Filter: A2/P3
Dose: Jordbær: 200-250 ml/daa
Pakningsstørrelse: 1 liter
Formulering: Emulusjonskonsentrat
Avgiftsklasse 3

Fare

H226 - Brannfarlig væske og damp.
H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:

Annet: Begrensninger i bruk mot areal som er åpen for allmenn ferdsel. 

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk. Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider (se Lenker). Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere