Delan Pro 5 L

FKnr.: 65527 | Leverandørens varenr.: 58052407
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Soppmiddel mot skurv i eple og pære.

Kombinasjon av to virksomme stoffer, ditianon og kaliumfosfonat. Ved å kombinere to virksomme stoffer som begge har effekt mot skurv oppnås en bedre og mer stabil effekt. Ditianon er et kontaktvirkende soppdrepende middel. Kaliumfosfonat er et systemisk aktivt soppdrepende middel med en unik virkningsmekanisme. Kombinasjonen av to virksomme stoffer er med på å hindre utvikling av resistens. Delan Pro brukes fra begynnende knoppskyting, de første grønne bladene så vidt synlige (BBCH 53), til fruktene er begynt å bli modne (BBCH 81).

Maksimalt antall behandlinger pr. sesong er seks. Det minste intervallet mellom behandlingene er 8 dager. Sprøyteintervallet reguleres avhengig av sykdomstrykk, klimaet og bladvekst. Delan Pro er i henhold til laboratorietester og kjemisk blandbar med Topas 100 EC og Teppeki 50 WG. Det første produktet skal alltid være fullt oppløst før neste produkt tilsettes. Ikke bland med svovelkalk eller andre alkaliske produkter. Ikke bland med svovel i solrikt vær med høy UV-stråling. Ikke behandle med produkter som inneholder olje før eller etter behandling med Delan. Dette kan resultere i flekker på fruktene.

Innhold: 125 g ditianon + 561 g kaliumfosfonat/l
Lagring: Tørt og frostfritt
Behandlingsfrist: 35 dager
Avstand til vann: 30 m/Oppdatert med avdriftsreduskjon
Filter: A1/P3
Dose: Maks 250 ml/daa i 15-150 l vann/daa
Pakninsstørrelse: 5 liter
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Avgiftsklasse 5

Håndteringsfrist 24 timer

Advarsel

H351 - Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. 

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk. Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

 

 

 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Soppmiddel mot skurv i eple og pære.

Kombinasjon av to virksomme stoffer, ditianon og kaliumfosfonat. Ved å kombinere to virksomme stoffer som begge har effekt mot skurv oppnås en bedre og mer stabil effekt. Ditianon er et kontaktvirkende soppdrepende middel. Kaliumfosfonat er et systemisk aktivt soppdrepende middel med en unik virkningsmekanisme. Kombinasjonen av to virksomme stoffer er med på å hindre utvikling av resistens. Delan Pro brukes fra begynnende knoppskyting, de første grønne bladene så vidt synlige (BBCH 53), til fruktene er begynt å bli modne (BBCH 81).

Maksimalt antall behandlinger pr. sesong er seks. Det minste intervallet mellom behandlingene er 8 dager. Sprøyteintervallet reguleres avhengig av sykdomstrykk, klimaet og bladvekst. Delan Pro er i henhold til laboratorietester og kjemisk blandbar med Topas 100 EC og Teppeki 50 WG. Det første produktet skal alltid være fullt oppløst før neste produkt tilsettes. Ikke bland med svovelkalk eller andre alkaliske produkter. Ikke bland med svovel i solrikt vær med høy UV-stråling. Ikke behandle med produkter som inneholder olje før eller etter behandling med Delan. Dette kan resultere i flekker på fruktene.

Innhold: 125 g ditianon + 561 g kaliumfosfonat/l
Lagring: Tørt og frostfritt
Behandlingsfrist: 35 dager
Avstand til vann: 30 m/Oppdatert med avdriftsreduskjon
Filter: A1/P3
Dose: Maks 250 ml/daa i 15-150 l vann/daa
Pakninsstørrelse: 5 liter
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Avgiftsklasse 5

Håndteringsfrist 24 timer

Advarsel

H351 - Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. 

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk. Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

 

 

 

Les flere detaljer

Betalingspartnere