Regalis Plus 1,5 kg

FKnr.: 67140 | Leverandørens varenr.: 58003232
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Vekstregulering av eple og pære.

Prohexadione (Regalis Plus) opptas via plantens grønne blader og avhengig av vær- og vekstforhold under sprøytingen er det aktive stoffet opptatt etter 4 timer.

Regalis Plus har følgende effekter:

  • Reduksjon av skuddveksten (redusert klipping).
  • Minsker risikoen for fruktnedfall.
  • Reduserer aldringen slik at det oppnås en bedre balanse mellom den vegetative og generative veksten.
  • Induserer resistens mot patogener, særlig sekundære pærebrann-infeksjoner.

Regalis Plus kan spres ut en gang eller det som i de fleste tilfellene vil gi det beste resultatet, i delt behandling. 2 behandlinger med 3-5 ukers intervall vil ofte være tilstrekkelig. Regalis Plus bør ikke spres på stressede kulturer (tørke) og i sterkt solskinn.

Innhold: 100 g Prohexadione-calcium/kg
Lagring: Tørt, ikke sollys og over 5 C
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P3
Dose: 150-250g/daa (se etikett)
Pakningsstørrelse: 1,5 kg
Formulering: Vanndispergerbart granulat
Avgiftsklasse 1

Advarsel

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon

Optimale virkningsforhold:

Timer opphold: 4

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før.  bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Vekstregulering av eple og pære.

Prohexadione (Regalis Plus) opptas via plantens grønne blader og avhengig av vær- og vekstforhold under sprøytingen er det aktive stoffet opptatt etter 4 timer.

Regalis Plus har følgende effekter:

  • Reduksjon av skuddveksten (redusert klipping).
  • Minsker risikoen for fruktnedfall.
  • Reduserer aldringen slik at det oppnås en bedre balanse mellom den vegetative og generative veksten.
  • Induserer resistens mot patogener, særlig sekundære pærebrann-infeksjoner.

Regalis Plus kan spres ut en gang eller det som i de fleste tilfellene vil gi det beste resultatet, i delt behandling. 2 behandlinger med 3-5 ukers intervall vil ofte være tilstrekkelig. Regalis Plus bør ikke spres på stressede kulturer (tørke) og i sterkt solskinn.

Innhold: 100 g Prohexadione-calcium/kg
Lagring: Tørt, ikke sollys og over 5 C
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P3
Dose: 150-250g/daa (se etikett)
Pakningsstørrelse: 1,5 kg
Formulering: Vanndispergerbart granulat
Avgiftsklasse 1

Advarsel

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon

Optimale virkningsforhold:

Timer opphold: 4

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før.  bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Les flere detaljer

Tilbehør

Betalingspartnere