Cerone 5 L

FKnr.: 67148 | Leverandørens varenr.: 04232452
  • Vekstregulerende middel
  • Motvirker legde
  • I korn: Bygg, vår- og høsthvete samt rug
  • Til tynning i eple og pære
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Vekstregulerende middel i bygg, vårhvete, høsthvete og rug med og uten gjenlegg. Tynning i eple og pære.

Tas opp gjennom bladene og virker ved å øke stråenes tverrsnitt og redusere lengdeveksten. Reduserer dermed faren for legde, aks- og stråknekk. Brukes i frodig åker som er utsatt for legde. Unngå å behandle åker som lider av tørke, sykdom eller av annen årsak er stresset. Sprøyt i perioden fra flaggblad er synlig og fram til begynnende skyting. Dosen reduseres med 20-30% ved tankblanding med sopp- eller insektmiddel eller ved tilsetting av spredemiddel. Enkelttilfeller av problemer er rapportert i bl.a. blanding med Amistar.

Cerone må ikke sprøytes tidligere enn en uke etter en ugrasbehandling. I frukt reduseres lengden på nye skudd. Kroneformen blir jamnere. Øker eplekartfallet og gir noe framskyndet modning. 

Håndteringsfrist 48 timer

Off-label: Åkerbønne, juletre (edelgran), hyasinter og narsisser i potte.

Innhold: 480 g etefon/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Korn; 6 uker. Frukt; BBCH 71/72
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P3
Dose: Vårkorn; 20-50 ml/daa. Hørtkorn; maks 100 ml. Frukt: 10-50 ml/100 l
Pakningsstørrelse: 5 liter
Formulering: Vannløselig konsentrat
Avgiftsklasse 1

Fare


H318 Gir alvorlig øyeskade.
H332 Farlig ved innånding.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 10-24oC
Luftfuktighet: høy
Regnfast: >4 timer
Unngå bruk når veksten er stresset. I frukt skal temp. over 15 °C.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Vekstregulerende middel i bygg, vårhvete, høsthvete og rug med og uten gjenlegg. Tynning i eple og pære.

Tas opp gjennom bladene og virker ved å øke stråenes tverrsnitt og redusere lengdeveksten. Reduserer dermed faren for legde, aks- og stråknekk. Brukes i frodig åker som er utsatt for legde. Unngå å behandle åker som lider av tørke, sykdom eller av annen årsak er stresset. Sprøyt i perioden fra flaggblad er synlig og fram til begynnende skyting. Dosen reduseres med 20-30% ved tankblanding med sopp- eller insektmiddel eller ved tilsetting av spredemiddel. Enkelttilfeller av problemer er rapportert i bl.a. blanding med Amistar.

Cerone må ikke sprøytes tidligere enn en uke etter en ugrasbehandling. I frukt reduseres lengden på nye skudd. Kroneformen blir jamnere. Øker eplekartfallet og gir noe framskyndet modning. 

Håndteringsfrist 48 timer

Off-label: Åkerbønne, juletre (edelgran), hyasinter og narsisser i potte.

Innhold: 480 g etefon/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Korn; 6 uker. Frukt; BBCH 71/72
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P3
Dose: Vårkorn; 20-50 ml/daa. Hørtkorn; maks 100 ml. Frukt: 10-50 ml/100 l
Pakningsstørrelse: 5 liter
Formulering: Vannløselig konsentrat
Avgiftsklasse 1

Fare


H318 Gir alvorlig øyeskade.
H332 Farlig ved innånding.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 10-24oC
Luftfuktighet: høy
Regnfast: >4 timer
Unngå bruk når veksten er stresset. I frukt skal temp. over 15 °C.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere