Goltix 5 kg

FKnr.: 61727 | Leverandørens varenr.: 15200021/0005N0
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Ugrasmiddel til jordbær og rødbeter.

Kombinert blad- og jordherbicid som hindrer frøugras i å spire fram, og dreper nyspirt ugras. Virkningen er svak mot ugras som har mer enn
2-3 varige blad. God mot balderbrå, gjetertaske, haremat, hønsegras, jordrøyk, linbendel, meldestokk, minneblom, pengeurt, rødtvetann,
smånesle, tunbalderbrå, tunrapp, vassarve, veronika, åkergråurt og stemorsblom. Svak mot klengemaure og vindelslirekne samt oppspirt
tungras. Best virkning ved høy luftfuktighet og temperatur over 15 °C. Blandbar med Betanal SC.

Maks. dose i jordbær 250 g/daa/år. Rødbete maks. 300 g/daa/år.

Volumvekt: 1 liter = 667 g, eller 100 g = 150 ml.

Off-label: Satt, sådd og plantet løk, inkl. sjalottløk, i purre og vårløk.

Minor use: Mot ugras i kepaløk og sjalottløk.

Innhold: 700 g metamitron/kg
Lagring: Tørt
Behandlingsfrist: Jordbær; før blomstring
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P3
Dose: Jordbær: Maks 250 g/daa. Rødbete: Maks 300 g/daa (se etikett) 
Pakningsstørrelse: 5 kg
Formulering: Vannløselig granulat
Farge: Hvit
Avgiftsklasse 2

H302 Farlig ved svelging.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Virkningsforhold:
Temperatur: 12-20oC
Luftfuktighet: >90
Jordfuktighet: høy
Timer opphold: 2 timer

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Ugrasmiddel til jordbær og rødbeter.

Kombinert blad- og jordherbicid som hindrer frøugras i å spire fram, og dreper nyspirt ugras. Virkningen er svak mot ugras som har mer enn
2-3 varige blad. God mot balderbrå, gjetertaske, haremat, hønsegras, jordrøyk, linbendel, meldestokk, minneblom, pengeurt, rødtvetann,
smånesle, tunbalderbrå, tunrapp, vassarve, veronika, åkergråurt og stemorsblom. Svak mot klengemaure og vindelslirekne samt oppspirt
tungras. Best virkning ved høy luftfuktighet og temperatur over 15 °C. Blandbar med Betanal SC.

Maks. dose i jordbær 250 g/daa/år. Rødbete maks. 300 g/daa/år.

Volumvekt: 1 liter = 667 g, eller 100 g = 150 ml.

Off-label: Satt, sådd og plantet løk, inkl. sjalottløk, i purre og vårløk.

Minor use: Mot ugras i kepaløk og sjalottløk.

Innhold: 700 g metamitron/kg
Lagring: Tørt
Behandlingsfrist: Jordbær; før blomstring
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P3
Dose: Jordbær: Maks 250 g/daa. Rødbete: Maks 300 g/daa (se etikett) 
Pakningsstørrelse: 5 kg
Formulering: Vannløselig granulat
Farge: Hvit
Avgiftsklasse 2

H302 Farlig ved svelging.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Virkningsforhold:
Temperatur: 12-20oC
Luftfuktighet: >90
Jordfuktighet: høy
Timer opphold: 2 timer

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere