Meny

Zetrola 5 ltr

FKnr.: 61890 | Leverandørens varenr.: 63261

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Ugrasmiddel mot kveke, floghavre, hønsehirse og andre grasarter i oljevekster, potet, erter, bønner, kepaløk, rødbete, gulrot, kålrot, fôrmargkål, fôrraps, hodekål, brokkoli, knollselleri, lin, jordbær på friland, rødsvingelog rødkløverfrøeng, eple, pære, bringebær, rips, solbær og stikkelsbær, pastinakk og fôrbete.

Systemisk ugrasmiddel som tas opp gjennom bladverk og røtter. God virkning mot kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn, hønsehirse og andre grasarter. Noe effekt mot tunrapp. Unngå sprøyting ved fare for nattefrost. Best effekt ved relativt høy luftfuktighet og god jordråme. Sprøyting i tørkeperioder fører til redusert virkning. Kan blandes med insektmidler, unntatt dimetoat. Det bør gå minst en uke mellom bruk av Zetrola og annet ugrasmiddel (vokslag kulturplante). Zetrola kan gi klorose i potet. 

NB! Zetrola kan frigjøre preparatrester i en dårlig rengjort sprøyte. Husk grundig rengjøring før bruk av Zetrola. Zetrola er identisk med Agil.

Innhold: 100 g propakvizafop/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Jordbær: Etter høsting Potet: 8 uker Andre vekster: Se etikett
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P3
Dose: 60-150 ml/daa
Pakningsstørrelse: 5 liter
Formulering: Emulusjonskonsentrat
Farge: Lys brun
Sprøytevæske: Melkehvit
Avgiftsklasse 2

Fare

H302 -Farlig ved svelging.
H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 - Gir alvorlig øyeskade.
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H400 - Meget giftig for liv i vann.
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 10-12C
Luftfuktighet: 70
Jordfuktighet 60 høy
Timer opphold: 2 timer
Husk rengjøring. Begrensinger i bruk mot arealer åpen for allmenn i ferdsel. 

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk. 

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk. 

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Ugrasmiddel mot kveke, floghavre, hønsehirse og andre grasarter i oljevekster, potet, erter, bønner, kepaløk, rødbete, gulrot, kålrot, fôrmargkål, fôrraps, hodekål, brokkoli, knollselleri, lin, jordbær på friland, rødsvingelog rødkløverfrøeng, eple, pære, bringebær, rips, solbær og stikkelsbær, pastinakk og fôrbete.

Systemisk ugrasmiddel som tas opp gjennom bladverk og røtter. God virkning mot kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn, hønsehirse og andre grasarter. Noe effekt mot tunrapp. Unngå sprøyting ved fare for nattefrost. Best effekt ved relativt høy luftfuktighet og god jordråme. Sprøyting i tørkeperioder fører til redusert virkning. Kan blandes med insektmidler, unntatt dimetoat. Det bør gå minst en uke mellom bruk av Zetrola og annet ugrasmiddel (vokslag kulturplante). Zetrola kan gi klorose i potet. 

NB! Zetrola kan frigjøre preparatrester i en dårlig rengjort sprøyte. Husk grundig rengjøring før bruk av Zetrola. Zetrola er identisk med Agil.

Innhold: 100 g propakvizafop/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Jordbær: Etter høsting Potet: 8 uker Andre vekster: Se etikett
Avstand til vann: 3 m
Filter: A1/P3
Dose: 60-150 ml/daa
Pakningsstørrelse: 5 liter
Formulering: Emulusjonskonsentrat
Farge: Lys brun
Sprøytevæske: Melkehvit
Avgiftsklasse 2

Fare

H302 -Farlig ved svelging.
H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 - Gir alvorlig øyeskade.
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H400 - Meget giftig for liv i vann.
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 10-12C
Luftfuktighet: 70
Jordfuktighet 60 høy
Timer opphold: 2 timer
Husk rengjøring. Begrensinger i bruk mot arealer åpen for allmenn i ferdsel. 

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk. 

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt. Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk. 

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere