Nitrabor kalksalpeter 600 kg

FKnr.: 52987 | Leverandørens varenr.: POR1PA34LG78L
  • Tilsatt bor
  • For poteter, grønnsaker og bær
  • Leveres i sekk 600 kg og 25 kg
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Har du spørsmål om gjødsel, kontakt nærmeste avdeling, din fagkonsulent eller forhandler. Gjødsel kan bestilles på Min gård, ved å ringe Kundetjenesten eller forhandler.

Næringsinnhold som vanlig Kalksalpeter, men er i tillegg tilsatt 0,3 % bor. Se Kalksalpeter for nærmere omtale. Særlig aktuell til delgjødsling i potet, samt borkrevende grønnsaks- og bærkulturer.  

Volumvekt: 1,10 +/- 0,05 kg pr. dm3 
Leveringsform fra Yara: 
Storsekk á 600 kg 
Småsekk á 25 kg 
Produksjonssted: Yara Porsgrunn
Kornform: Granulert H302 Farlig ved svelging.
H318 Gir alvrolig øyeskade.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan gi fosterskader.

 


 

 

 

Næringsstoffer
N 15,4%
Nitratnitrogen 14,2%
Ammoniumnitrogen 1,2%
Ca 18,5%
B 0,3%
Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Har du spørsmål om gjødsel, kontakt nærmeste avdeling, din fagkonsulent eller forhandler. Gjødsel kan bestilles på Min gård, ved å ringe Kundetjenesten eller forhandler.

Næringsinnhold som vanlig Kalksalpeter, men er i tillegg tilsatt 0,3 % bor. Se Kalksalpeter for nærmere omtale. Særlig aktuell til delgjødsling i potet, samt borkrevende grønnsaks- og bærkulturer.  

Volumvekt: 1,10 +/- 0,05 kg pr. dm3 
Leveringsform fra Yara: 
Storsekk á 600 kg 
Småsekk á 25 kg 
Produksjonssted: Yara Porsgrunn
Kornform: Granulert H302 Farlig ved svelging.
H318 Gir alvrolig øyeskade.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan gi fosterskader.

 


 

 

 

Næringsstoffer
N 15,4%
Nitratnitrogen 14,2%
Ammoniumnitrogen 1,2%
Ca 18,5%
B 0,3%
Les flere detaljer

Betalingspartnere