Boxer 10 L

FKnr.: 60004 | Leverandørens varenr.: 61068
  • Ugrasmiddel til potet og frøeng
  • Virker mot tunrapp og knereverumpe
  • Virker mot rødtvetann, vassaure og klengemaure
  • Plantevernmiddel mot tunrapp og tofrøbladet ugras
  • Resistensbryter ift. Sulfonylurea
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Ugrasmiddel mot grasartene tunrapp, knereverumpe og tofrøbladete frøugras som vassarve, klengemaure og rødtvetann i høsthvete, høstbygg, rug og rughvete uten fangvekster om høsten. Potet og frøeng.

Boxer har jordvirkning som effektivt bekjemper tunrapp og enkelte tofrøbladete frøugras i høstkorn. Midlet tas opp i vekstpunktene både i røtter og skudd og ugraset bekjempes fra spiringsfasen straks etter spiring og frem til kornets trebladstadium (BBCH 00-13). Høyeste dose må brukes der det er markrapp og på jord med høyt moldinnhold. Bekvem jord med god fuktighet gir de beste betingelser for optimal virkning, Boxer er resistensbryter i forhold til sulfonylurea.

Off-label: Pottebrett av gran, engsvingel, frøeng, asparges, kepaløk, vårløk, sjalottløk, purre, gulrot, knollselleri-kålrot, nepe, brokkoli, hodekål, blomkål, jordbær, solbær, rips, stikkelsbær, blåbær og aronia. Minor use: Mot ugras i pastinakk og rotpersille. Grønne erter med og uten belg til mat, ert til modning og fôrert, bønner til konserves og konsum med og uten belg, samt åkerbønner til odning.

Innhold: 800 g prosulfokarb/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Potet; 6 uker. Grasfrøeng (halm til fôr) 30 uker
Avstand til vann: 5 m
Dose: Korn; 200-300 ml. Potet og frøeng; se setikett. 
Pakningsstørrelse: 10 liter
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Farge: Ravgul
Sprøytevæske: Melkehvit
Avgiftsklasse 3

Fare

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: >5oC
Timer opphold 1 time

Før ugraset spirer. Begrensing i bruk mot areal åpen for allmenn ferdsel

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Ugrasmiddel mot grasartene tunrapp, knereverumpe og tofrøbladete frøugras som vassarve, klengemaure og rødtvetann i høsthvete, høstbygg, rug og rughvete uten fangvekster om høsten. Potet og frøeng.

Boxer har jordvirkning som effektivt bekjemper tunrapp og enkelte tofrøbladete frøugras i høstkorn. Midlet tas opp i vekstpunktene både i røtter og skudd og ugraset bekjempes fra spiringsfasen straks etter spiring og frem til kornets trebladstadium (BBCH 00-13). Høyeste dose må brukes der det er markrapp og på jord med høyt moldinnhold. Bekvem jord med god fuktighet gir de beste betingelser for optimal virkning, Boxer er resistensbryter i forhold til sulfonylurea.

Off-label: Pottebrett av gran, engsvingel, frøeng, asparges, kepaløk, vårløk, sjalottløk, purre, gulrot, knollselleri-kålrot, nepe, brokkoli, hodekål, blomkål, jordbær, solbær, rips, stikkelsbær, blåbær og aronia. Minor use: Mot ugras i pastinakk og rotpersille. Grønne erter med og uten belg til mat, ert til modning og fôrert, bønner til konserves og konsum med og uten belg, samt åkerbønner til odning.

Innhold: 800 g prosulfokarb/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Potet; 6 uker. Grasfrøeng (halm til fôr) 30 uker
Avstand til vann: 5 m
Dose: Korn; 200-300 ml. Potet og frøeng; se setikett. 
Pakningsstørrelse: 10 liter
Formulering: Emulsjonskonsentrat
Farge: Ravgul
Sprøytevæske: Melkehvit
Avgiftsklasse 3

Fare

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: >5oC
Timer opphold 1 time

Før ugraset spirer. Begrensing i bruk mot areal åpen for allmenn ferdsel

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

 

Les flere detaljer

Betalingspartnere