Betanal SE 1 L

FKnr.: 60942 | Leverandørens varenr.: 04276018
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Ugrasmiddel i fôrbete, rødbete og jordbær.

Kontaktvirkende bladherbecid med effekt mot de fleste tofrøblada (frø) ugras inntil de har to varige blad. Svak mot klengemaure, hønsegras,
tunbalderbrå, tungras og tunrapp. Sprøyt i pent, varmt, stille oppholdsvær på tørre planter i god vekst. Regn de første 6 timer kan redusere virkningen. Store temperatursvingninger omkring sprøyting kan hemme betene. Utvis forsiktighet i «ukjente» sorter i jordbær og bete inntil
sortens toleranse er kjent. Maks. 3 behandlinger pr. år i alle kulturer. Ved blanding tilsettes Betanal SE først.

Innhold: 157 g fenmedifam/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Jordbær: Før blomstering eller etter høsting
Avstand til vann: 3 m
Dose: 150-200 ml/daa, frøbladstadiet intill 3 ganger pr. år
Pakningsstørrelse: 1 liter
Formulering: Suspensjonemulsjon
Avgiftsklasse 2
 

H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 10-20oC
Luftfuktighet: god
Jordfuktighet: god
Regnfast: 2-6 timer
Det bør ikke sprøytes når det ser ut til å bli eller i forbindelse med frost.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Ugrasmiddel i fôrbete, rødbete og jordbær.

Kontaktvirkende bladherbecid med effekt mot de fleste tofrøblada (frø) ugras inntil de har to varige blad. Svak mot klengemaure, hønsegras,
tunbalderbrå, tungras og tunrapp. Sprøyt i pent, varmt, stille oppholdsvær på tørre planter i god vekst. Regn de første 6 timer kan redusere virkningen. Store temperatursvingninger omkring sprøyting kan hemme betene. Utvis forsiktighet i «ukjente» sorter i jordbær og bete inntil
sortens toleranse er kjent. Maks. 3 behandlinger pr. år i alle kulturer. Ved blanding tilsettes Betanal SE først.

Innhold: 157 g fenmedifam/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Jordbær: Før blomstering eller etter høsting
Avstand til vann: 3 m
Dose: 150-200 ml/daa, frøbladstadiet intill 3 ganger pr. år
Pakningsstørrelse: 1 liter
Formulering: Suspensjonemulsjon
Avgiftsklasse 2
 

H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 10-20oC
Luftfuktighet: god
Jordfuktighet: god
Regnfast: 2-6 timer
Det bør ikke sprøytes når det ser ut til å bli eller i forbindelse med frost.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere