Fenix 5 L

FKnr.: 60912 | Leverandørens varenr.: 04225375
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Ugrasmiddel i potet, potet under plast og fiberduk, gulrot, løk (kepaløk, sjalottløk) (satt løk), erter, dill og kruspersille/ bladpersille.

Kontaktmiddel som virker best på nyspirt ugras, men virker også på ugras under oppspiring. Både jord- og bladeffekt. Ved betydelig forekomst av då eller balderbrå kan Fenix blandes med Sencor og Centium i potet og gulrot. I erter kan Fenix blandes med Basagran SG.
Virkningen avhenger av jordtype, antall behandlinger, behandlingstidspunkt og dosering. Store nedbørsmengder kort etter sprøyting kan skade kulturen. Utvis forsiktighet i dosering ved tynt vokslag og i blanding med andre midler. Det anbefales vannmengder på min. 20 liter/daa. Maks dose er 175 ml/år. Maks 3 behandlinger i gulrot og løk, andre kulturer maks 1 behandling.

Håndteringsfrist 24 t.

Off-label; Asparges, karve, rotpersille, pastinak, åkerbønne, bønne til konsum, purre, sådd og satt kepaløk og sjalottløk, sådd og plantet vårløk. Endring i bruksbetingelse i gulrot. Flere behandlinger i knoll- og stangselleri under solfangere og på friland.

Innhold: 600 g aklonifen/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Ikke relevant
Avstand til vann: 20 m/oppdatert med avdriftsreduksjon
Filter: A1/P3
Dose: Se etikett eller sprøyteplan
Pakningsstørrelse: 5 liter
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Farge: Gul
Sprøytevæske: Gulaktig
Avgiftsklasse 3

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: >10oC
Jordfuktighet: god
Regnfast: 6 timer
Jevn jordoverflate, ikke utsikt til nattefrost.

Advarsel

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft .
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Ugrasmiddel i potet, potet under plast og fiberduk, gulrot, løk (kepaløk, sjalottløk) (satt løk), erter, dill og kruspersille/ bladpersille.

Kontaktmiddel som virker best på nyspirt ugras, men virker også på ugras under oppspiring. Både jord- og bladeffekt. Ved betydelig forekomst av då eller balderbrå kan Fenix blandes med Sencor og Centium i potet og gulrot. I erter kan Fenix blandes med Basagran SG.
Virkningen avhenger av jordtype, antall behandlinger, behandlingstidspunkt og dosering. Store nedbørsmengder kort etter sprøyting kan skade kulturen. Utvis forsiktighet i dosering ved tynt vokslag og i blanding med andre midler. Det anbefales vannmengder på min. 20 liter/daa. Maks dose er 175 ml/år. Maks 3 behandlinger i gulrot og løk, andre kulturer maks 1 behandling.

Håndteringsfrist 24 t.

Off-label; Asparges, karve, rotpersille, pastinak, åkerbønne, bønne til konsum, purre, sådd og satt kepaløk og sjalottløk, sådd og plantet vårløk. Endring i bruksbetingelse i gulrot. Flere behandlinger i knoll- og stangselleri under solfangere og på friland.

Innhold: 600 g aklonifen/l
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Ikke relevant
Avstand til vann: 20 m/oppdatert med avdriftsreduksjon
Filter: A1/P3
Dose: Se etikett eller sprøyteplan
Pakningsstørrelse: 5 liter
Formulering: Suspensjonskonsentrat
Farge: Gul
Sprøytevæske: Gulaktig
Avgiftsklasse 3

Optimale virkningsforhold:
Temperatur: >10oC
Jordfuktighet: god
Regnfast: 6 timer
Jevn jordoverflate, ikke utsikt til nattefrost.

Advarsel

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft .
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.

Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider. Les alltid etiketten før bruk.

Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur.

Les flere detaljer

Betalingspartnere