Geoxe 1 kg

FKnr.: 65210 | Leverandørens varenr.: 55938
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mot gråskimmel i jordbær på friland og mot gråskimmel og storknolla råtesopp i salat i veksthus.

Geoxe 50 WG er et kontaktvirkende soppmiddel med langvarig forebyggende effekt mot gråskimmel og storknolla råtesopp. Fludioksonil trenger fort igjennom vokslaget og binder seg til overflaten av cellene og er derfor veldig regnfast.

Fludioksonil stopper soppen før den har trengt inn i planten, det påvirker den osmotiske reguleringen i soppcellene slik at de kollapser under spiring og vekst. For å unngå resistensoppbygging skal preparatet brukes maksimalt 2 ganger per sesong i et behandlingsprogram hvor midler med annen virkningsmekanisme inngår. Geoxe 50 WG kan brukes sammen med biologisk bekjempelse av skadedyr.

Innhold: 500 g fludioxonil/kg   
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Jordbær: 3 dager. Salat: 7 dager
Avstand til vann: 5 m/Oppdatert med avdriftsreduskjon 
Filter: A1/P2
Dose: 50 g/daa
Pakningsstørrelse: 1 kg
Formulering: Vannløselig granulat
Avgiftsklasse 3

Advarsel

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.
Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider.

Les alltid etiketten før bruk.Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mot gråskimmel i jordbær på friland og mot gråskimmel og storknolla råtesopp i salat i veksthus.

Geoxe 50 WG er et kontaktvirkende soppmiddel med langvarig forebyggende effekt mot gråskimmel og storknolla råtesopp. Fludioksonil trenger fort igjennom vokslaget og binder seg til overflaten av cellene og er derfor veldig regnfast.

Fludioksonil stopper soppen før den har trengt inn i planten, det påvirker den osmotiske reguleringen i soppcellene slik at de kollapser under spiring og vekst. For å unngå resistensoppbygging skal preparatet brukes maksimalt 2 ganger per sesong i et behandlingsprogram hvor midler med annen virkningsmekanisme inngår. Geoxe 50 WG kan brukes sammen med biologisk bekjempelse av skadedyr.

Innhold: 500 g fludioxonil/kg   
Lagring: Frostfritt
Behandlingsfrist: Jordbær: 3 dager. Salat: 7 dager
Avstand til vann: 5 m/Oppdatert med avdriftsreduskjon 
Filter: A1/P2
Dose: 50 g/daa
Pakningsstørrelse: 1 kg
Formulering: Vannløselig granulat
Avgiftsklasse 3

Advarsel

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Dette produktet krever autorisasjon for kjøp og bruk.
Den informasjon som er gitt er basert på forsøk og erfaring. Variasjon i værforhold og biologiske forhold medfører at vi ikke kan garantere at man alltid får forventet effekt.

Det er den som bruker plantevernmiddelet som er ansvarlig for at produktet brukes i samsvar med gjeldende regelverk. Godkjent og oppdatert etikett finnes på Mattilsynets nettsider.

Les alltid etiketten før bruk.Har du spørsmål om plantevern, ta kontakt med nærmeste avdeling eller fagkonsulent plantekultur. 

Les flere detaljer

Betalingspartnere