Ensil Pluss

FKnr.: 18163 | Leverandørens varenr.: 18163

Ensil®Pluss består av 54 % maursyre og 18 % propionsyre.  

Produktinformasjon
Produktinformasjon

Ensil®Pluss sikrer en rask pH senkning da et høyt innhold av maursyre vil senke pH i seg selv. Propionsyre er hemmende for mugg og gjærbakterier og ved bruk av Ensil®Pluss vil man få et surfôr med bedre hygienisk kvalitet. Faren for varmegang ved uttak reduseres da mengde gjærsopp blir mindre. Et redusert innhold av gjærsopp reduserer også faren for etanolgjæring i surfôret.

Levers i kanne, fat og container.

Ensil®Pluss er bufret med salt og er dermed mindre korrosivt og etsende en ren maursyre. Saltinnholdet (natrium) er 8 %.

Ensil®Pluss bør være det foretrukne ensileringsmiddelet ved tørrstoff % mellom 25 og 45 %. Middelet kan også brukes ved lavere tørrstoff %, men da må dosen økes for å få en større mengde maursyre.

Ensil®Pluss er også anbefalt på de siste lassa i tårnsilo for å redusere faren for mugg på toppen.

Ensil®Pluss kan også brukes direkte i fullfôr dersom man opplever varmegang. I konvensjonelt drift anbefales likevel ande midler som Ensil®Ekstra eller Ensil®Fullfôr.

Anbefalt dosering er 4-6 l per tonn grønnmasse. Største dose under vanskelig forhold som ved mye kløver, tidlig slått eller lang innhøsting. Ved veldig tørre forhold, spesielt i plansilo, bør doseringen være opp mot 6 l. Dette for å få på nok propionsyre for å redusere mugg og varmegang siden pakkingen kan være noe mer utfordrende.

Ensil®Pluss leveres i kanner, fat og pallekontainer. I enkelte områder også i bulk.

Ensil®Pluss kan brukes i økologisk landbruk. Det er ingen behandlingsfrist ved bruk av Ensil®Pluss. Fôret kan derfor brukes umiddelbart etter høsting. Middelet er ikke ADR klassifisert. Bruk alltid verneutstyr som briller/øyeskjerm og hansker ved bruk av Ensil®Pluss. 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Ensil®Pluss sikrer en rask pH senkning da et høyt innhold av maursyre vil senke pH i seg selv. Propionsyre er hemmende for mugg og gjærbakterier og ved bruk av Ensil®Pluss vil man få et surfôr med bedre hygienisk kvalitet. Faren for varmegang ved uttak reduseres da mengde gjærsopp blir mindre. Et redusert innhold av gjærsopp reduserer også faren for etanolgjæring i surfôret.

Levers i kanne, fat og container.

Ensil®Pluss er bufret med salt og er dermed mindre korrosivt og etsende en ren maursyre. Saltinnholdet (natrium) er 8 %.

Ensil®Pluss bør være det foretrukne ensileringsmiddelet ved tørrstoff % mellom 25 og 45 %. Middelet kan også brukes ved lavere tørrstoff %, men da må dosen økes for å få en større mengde maursyre.

Ensil®Pluss er også anbefalt på de siste lassa i tårnsilo for å redusere faren for mugg på toppen.

Ensil®Pluss kan også brukes direkte i fullfôr dersom man opplever varmegang. I konvensjonelt drift anbefales likevel ande midler som Ensil®Ekstra eller Ensil®Fullfôr.

Anbefalt dosering er 4-6 l per tonn grønnmasse. Største dose under vanskelig forhold som ved mye kløver, tidlig slått eller lang innhøsting. Ved veldig tørre forhold, spesielt i plansilo, bør doseringen være opp mot 6 l. Dette for å få på nok propionsyre for å redusere mugg og varmegang siden pakkingen kan være noe mer utfordrende.

Ensil®Pluss leveres i kanner, fat og pallekontainer. I enkelte områder også i bulk.

Ensil®Pluss kan brukes i økologisk landbruk. Det er ingen behandlingsfrist ved bruk av Ensil®Pluss. Fôret kan derfor brukes umiddelbart etter høsting. Middelet er ikke ADR klassifisert. Bruk alltid verneutstyr som briller/øyeskjerm og hansker ved bruk av Ensil®Pluss. 

Les flere detaljer

Betalingspartnere