Ensil Pluss

FKnr.: 18163 | Leverandørens varenr.: 18163
  • Syrebasert ensileringsmiddel
  • For gras mellom 25-60 % ts
  • Tilbys i kanne, fat, IBC og bulk
  • Behandler 160-330 tonn pr. 1000 ltr
  • Maursyre, maursyresalt og propionsyre
  • Egnet i rundball, plansilo, tårnsilo
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Ta kontakt med salgskonsulent, din Felleskjøpet avdeling eller kundeservice på 72 50 50 50 for bestilling av produktet.

Ensil®Pluss sikrer en rask pH senkning da et høyt innhold av maursyre vil senke pH i seg selv(39%). Propionsyre er(18%) hemmende for mugg og gjærbakterier og ved bruk av Ensil®Pluss vil man få et surfôr med bedre hygienisk kvalitet. Faren for varmegang ved uttak reduseres da mengde gjærsopp blir mindre. Et redusert innhold av gjærsopp reduserer også faren for etanolgjæring i surfôret.

Ensil®Pluss er bufret med salt og er dermed mindre både korrosivt og etsende enn ren maursyre. Saltinnholdet (natrium) er 9 %.

Ensil®Pluss bør være det foretrukne ensileringsmiddelet ved tørrstoff-% mellom 25 og 45. Middelet kan også brukes ved lavere tørrstoff-%, men da må dosen økes for å få enda større mengde maursyre.

Ensil®Pluss er også anbefalt på de siste lassa i tårnsilo for å redusere faren for mugg på toppen.

Ensil®Pluss kan også brukes direkte i fullfôr dersom man opplever varmegang. I konvensjonell drift anbefales likevel ande midler som Ensil®Ekstra eller Ensil®Fullfôr.

Anbefalt dosering er 4-6 l per tonn grønnmasse. Største dose under vanskelig forhold som ved mye kløver, tidlig slått eller lang innhøsting. Ved veldig tørre forhold, spesielt i plansilo, bør doseringen være opp mot 6 l. Dette for å få på nok propionsyre for å redusere mugg og varmegang siden pakkingen kan være noe mer utfordrende.

Ensil®Pluss leveres i 25-liters kanner, fat og pallekontainer. I enkelte områder også i bulk.

Ensil®Pluss kan brukes i økologisk landbruk. Det er ingen behandlingsfrist ved bruk av Ensil®Pluss. Fôret kan derfor brukes umiddelbart etter høsting.

Middelet er ikke ADR klassifisert. Bruk alltid verneutstyr som briller/øyeskjerm og hansker ved bruk av Ensil®Pluss.


H302 Farlig ved svelging.
H332 Farlig ved innånding.
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Ta kontakt med salgskonsulent, din Felleskjøpet avdeling eller kundeservice på 72 50 50 50 for bestilling av produktet.

Ensil®Pluss sikrer en rask pH senkning da et høyt innhold av maursyre vil senke pH i seg selv(39%). Propionsyre er(18%) hemmende for mugg og gjærbakterier og ved bruk av Ensil®Pluss vil man få et surfôr med bedre hygienisk kvalitet. Faren for varmegang ved uttak reduseres da mengde gjærsopp blir mindre. Et redusert innhold av gjærsopp reduserer også faren for etanolgjæring i surfôret.

Ensil®Pluss er bufret med salt og er dermed mindre både korrosivt og etsende enn ren maursyre. Saltinnholdet (natrium) er 9 %.

Ensil®Pluss bør være det foretrukne ensileringsmiddelet ved tørrstoff-% mellom 25 og 45. Middelet kan også brukes ved lavere tørrstoff-%, men da må dosen økes for å få enda større mengde maursyre.

Ensil®Pluss er også anbefalt på de siste lassa i tårnsilo for å redusere faren for mugg på toppen.

Ensil®Pluss kan også brukes direkte i fullfôr dersom man opplever varmegang. I konvensjonell drift anbefales likevel ande midler som Ensil®Ekstra eller Ensil®Fullfôr.

Anbefalt dosering er 4-6 l per tonn grønnmasse. Største dose under vanskelig forhold som ved mye kløver, tidlig slått eller lang innhøsting. Ved veldig tørre forhold, spesielt i plansilo, bør doseringen være opp mot 6 l. Dette for å få på nok propionsyre for å redusere mugg og varmegang siden pakkingen kan være noe mer utfordrende.

Ensil®Pluss leveres i 25-liters kanner, fat og pallekontainer. I enkelte områder også i bulk.

Ensil®Pluss kan brukes i økologisk landbruk. Det er ingen behandlingsfrist ved bruk av Ensil®Pluss. Fôret kan derfor brukes umiddelbart etter høsting.

Middelet er ikke ADR klassifisert. Bruk alltid verneutstyr som briller/øyeskjerm og hansker ved bruk av Ensil®Pluss.


H302 Farlig ved svelging.
H332 Farlig ved innånding.
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Les flere detaljer

Betalingspartnere